Göra upp eld


Många har säkert haft problem med att göra upp eld när det regnat några dagar. Med tipsen du får i denna artikel kan du med lite träning göra upp eld, även efter ett kraftigt regnväder.

Viktigaste tipsen om att göra upp eld

  • Ta med något torrt att starta elden med.
  • Börja med små grenar och lägg på grövre efterhand.
  • Om veden är våt kan du tälja bort det fuktiga lagret för att flammorna ska komma åt den torra kärnan.

Näver och annat att starta elden med

Innan man stannar för att göra eld, antingen det är till lunch eller när man ska slå läger för kvällen är det bra om man ser sig om efter områden med god vedtillgång. Ju närmare veden är, desto kortare måste man bära den. Under dagen kan man samla näver till att tända med om man är osäker på om man kommer hitta det vid lägerplatsen. Det kan vara bra att ha ett lager av näver hemma som man kan ta med på tur om man inte hittar något på vägen, eller om det man hittar är vått. Har man torr näver är det mycket lättare att få i gång elden.

Hittar man inte torr näver kan man också tända med granriset som är längst inne mot stammen. Dessa brinner oftast mycket bra, men det bästa är att kombinera dem med näver. Samla in en rejäl näve med småkvistar och knyt i hop med en kvist så de sitter mycket tätt, då brinner de kraftigt när du fått eld på knippen.

Ved

Liten eld

Börja med små pinnar och ta större och större efter hand.

Den bästa veden är ofta torra grenar från tall och gran. Är man i barrskogen där det inte brukar vara alltför mycket människor är det ofta lätt att hitta döda kvistar nederst på träd som brinner bra. Grenar som ligger på marken duger sällan att använde till att göra upp eld, den är oftast för våt. Har man så stor tur att man hittar en gammal död tallstam som har blivit till tjärved kan man göra upp eld i vilket väder som helst. Har man använt tjärved någon gång är det lätt att känna igen den på den starka tjärlukten.

Björken är ofta rutten och våt om barken sitter kvar, det gör den oftast. I björkskogen bör du istället se efter barrträd som kan ge dig ved. I många björkskogar hittar man enar som ger dig bra ved.

Samla in mer ved i olika dimensioner än vad du tror att du behöver, den vanligaste orsaken till att man inte lyckas tända eld är att man inte har tillräckligt med torra småkvistar att använda i början.

När veden är våt

Har det regnat mycket kan till och med döda grenar närmast stammen på barrträd vara så våt att den inte börjar brinna, oavsett hur mycket näver du använder. Då finns ett trix som har fungerat varje gång för mig, men det tar en del tid. Tälj bort det yttersta lagret på tändveden så du kommer in till den torra kärnan. Se till så du gör detta på tillräckligt många grenar innan du tänder elden så du vet att du har ordentligt med torr ved att lägga på.

När elden har kommit i gång kommer det vara möjligt att torka veden genom att lägga den nära elden, du behöver därför inte göra detta på all ved du ska använda. Vill du underlätta ännu mer för elden att få tag i bränslet kan du rugga upp grenarna så de bildar hack som fiskfjäll. Det tar tid, men har du inte tillräckligt med ved i lagom dimensioner kan det vara enda möjligheten.

Eldstaden

Kastrull över eld

Lägg två stockar så de bildar ett V som du kan sätta kastrullen på.

Det bästa är att ha elden nära vatten, så att man har rikligt med vatten att släcka med. Man ska inte göra upp eld direkt på berg eftersom stenen kan spricka och man gör spår som kommer vara i flera tusen år. Detta är dessutom förbjudet i en del kommuner. Är det barmark borde man ta bort det översta vegetationslagret för att kunna lägga tillbaka det igen och därmed täcka igen spåren efter sig så bra man kan, särskilt i områden med mycket folk.

Lägg gärna stenar runt elden så att den inte sprider sig så lätt, men kom i håg att sprida stenarna efteråt. Det finns tillräckligt med gamla edstäder i skogen och på fjället. Är det vått på marken är det bästa att lägga några stora vedkubbar nederst som man kan starta elden på. Är det snö måste du gräva dig ned till marken så att elden inte smälter ned genom snön. Lägg därefter näver nederst och se till att det är mycket luft mellan lagren. Över nävern lägger du tunna kvistat i tipiform. Lägg också på några lite större kvistar, men se till så att det kommer till mycket luft.

Tänd nävern på flera ställen medans du skärmar för vinden, använd gärna en ryggsäck eller liknande om det blåser en del. När flammorna börjar att få tag lägger du försiktigt på större och större kvistar. Lägg våt ved nära elden så den torkar innan den ska användas.

Olika eldtyper

Det finns en mängd olika sätt att göra upp en eld på. Har man lite ved kan du sätta två stora stenar med flat översida intill varandra och göra elden mellan dem. Då bevarar du värmen bättre och kan sätta kastrullen på stenarna. Ett effektivt sätt att starta en eld på är att lägga två lite större vedbitar parallellt, därefter två på tvären av dessa och så vidare i 2-3 lager och så lägger man näver och småkvistar mitt i. Lägg de grövsta vedkubbarna nederst. Denna eldtypen kallas pagodeld och ger bra glöd. En annan vanlig eldtyp är pyramideld, som görs genom att lägga vedkubbarna i pyramidform mot varandra. Använder man stora vedkubbar intill elden varar det längre och man får mer glöd och värme.

Hugga ved

Eld med stockar.

Lägg några stockar som elden brinner mot. Det ger både bränsle till elden och kapar stocken i mindre delar så du slipper såga.

Har du yxa och såg med dig blir vedhuggningen lättare, men det finns ändå en del saker du kan göra för att dela upp veden i mindre bitar enkelt. Grenar som är för tjocka för att knäcka för hand kan man sätta mellan två träd som står tätt och använda hela grenens längd som en hävstång för att bryta av den. Du kan också lägga grenarna i elden så de brinner på mitten. Efter en stund har veden i mitten eldats upp och du har två grenar som du kan placera på nytt i elden.

Släckning

När man är färdig med elden är det viktigt att släcka den ordentligt. Även om det är lite fuktigt kan glöden överleva någon dag i vegetationen, så häll på rikligt med vatten tills det inte ryker längre. Täck över med vegetationen som du lade till sidan när det är nedkylt.

Kom i håg att det finns särskilda regler runt att göra upp eld. Se mer om eldningsförbud i mina artiklar om Friluftslagar i Sverige och Friluftslagar i Norge. Var försiktig även om det är tillåtet att göra upp eld så den inte sprider sig.