Filter: Gråfilter


Ger minsta bländaren och lägsta ISO inte tillräckligt lång slutartid? Blir en del av bilden för ljus och en annan för mörk? Då borde du se efter ett gråfilter.

Ett gråfilter är ett filter som är mörkare på hela eller delar av ytan och därmed gör bilden mörkare. Om det är mörkare över hela ytan används det för att få längre slutartider än vad ljusmängden tillåter. Det gör det möjligt att få mer rörelseoskärpa, till exempel om man fotograferar en bäck där vattnet ska flyta ut och vara otydligt. Att få längre slutartider kan också vara nyttigt när man filmar. Att byta ljuskänslighet, slutartid och bländare kan ge plötsliga ändringar i filmens utseende, genom att sätta på ett gråfilter kan man behålla samma inställningar och ändå få rätt exponering.

Graderat gråfilter

Ett graderat gråfilter var en gång i tiden det lättaste sättet att kompensera för att himlen i landskapsbilder ofta blir ljusare än marken. Filtret består ofta av en mörk halva och en ljus halva med en glidande övergång. Den mörka halvan täcker den övre delen av objektivet så ljuset från himlen till viss del stoppas av filtret och därmed blir den delen mörkare. Genom att skjuta filtret upp eller ned i filterhållaren kan du variera hur stor del av bilden som ska bli mörkare. Det bästa är att ha två filter som du kan använda samtidigt så du kan variera hur snabb övergången ska vara och hur mörk himlen ska bli. Man måste se upp så effekten inte blir för kraftig så det ser onaturligt ut. Graderat gråfilter kan inte användas om det är något mörkt som sticker in i den ljusa delen alltför mycket, till exempel ett berg eller ett träd. Då kommer det föremålet bli för mörkt. Det är då bättre att ta flera exponeringar med olika slutartid och blanda dem i datorn.

Man kan också använda graderade gråfilter som man sätter motsatt väg så det blir ett vanligt gråfilter. Man kan också trycka dem samman när de sitter motsatt väg så det blir mörkare i mitten, det kan vara praktiskt när man fotograferar solnedgångar som är ljusast i mitten. Det finns också egna filter för detta som är gjenomskinliga högst upp och längst ned, men mörka i mitten.

Numera har den digitala tekniken gjort att det är mindre behov för gråfilter. Genom HDR och exposure blending och andra stackingmetoder kan man till stor del klara sig utan gråfilter, men det är mer praktiskt att bilderna är som de ska vara redan när man för över dem till datorn.

 

Landskap utan graderat gråfilter.

Landskap utan graderat gråfilter.

Landskapsbild med graderat gråfilter.

Samma landskap, men med graderat gråfilter för himmelen.

 

Har du kommentarer? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se eller skriv i kommentarfältet under.