Köpa kamera 7: Styra exponeringen med seriebildstagning och självutlösare


Ibland  är inte det mest optimala att man tar en bild direkt efter att man tryckt ned avtryckaren. Går det snabbt vill man ofta ta bilder i snabb följd. Andra gånger vill man själv vara med i bild och vill att det ska gå en stund innan bilden blir tagen, eller man vill kanske ta en bild med några sekunders mellanrum i lång tid.

Seriebildstagning

Om motivet rör sig snabbt kan du inte fånga det när det ser som bäst ut bara genom att trycka ned avtryckaren för att ta en bild. Därför har alla kameror seriebildtagning som gör att kameran tar bilder i en snabb följd så länge du håller ned avtryckaren. Är du en landskapsfotograf har du liten nytta av detta, men fotograferar du fåglar eller andra djur som rör sig i hög hastiget är snabb seriebildstagning mycket viktigt. Jag som är en allsidig naturfotograf anser att kameran borde ha minst sex bilder per sekund, men efter att ha haft åtta i några år tycker jag att de två extra bilderna har varit bra i många tillfällen.

Poblemet med att fota med en hög frekvens är att det blir många bilder att gå igenom efteråt för att se vilka man ska spara. Det är därför praktiskt om du kan ställa in kameran så den bara tar bilder när något är i fokus, är bilderna suddiga kommer du vilket fall som helst bara radera dem om det inte var något spektakulärt du fotograferade. På kameror som har snabb seriebildstagning kan man ställa in så den inte tar maximalt antal, men bara några få bilder per sekund. Det är praktiskt om man fotograferar något som kräver seriebildstagning, men inte rör sig bra på bild under en väldigt kort tid.

Buffertminne

En kamera har en intern lagring där bilderna lagras efter exponeringen, men där ryms bara några få bilder. Därför förs bilderna över på minneskortet och raderas i buffertminnet så snabbt som möjligt. I buffertminnnet ryms det ofta bilder för att ta seriebildstagning i cirka tre sekunder. Behöver du fortsätta seriebildstagningen kommer kameran ta en paus till dess att det blir ledigt utrymme i buffertminnet. Stort buffertminne och snabb överföring till minneskort är därför en fördel. Personligen tar jag sällan sekvenser så länge i sträck så buffertminnet blir fullt när jag använder minneskort med 60 Mb/s i överföringshastighet. Fotograferar du ofta djur då det går snabbt i flera sekunder kan det vara värt att se lite extra på en kamera med stort buffertminne och snabba minneskort.

Strömstare

När något sker snabbt och oväntat behöver man kunna ta många bilder per sekund för att få en bild i rätt tillfälle.

Självutlösare

Det är standard på systemkameror att man kan ställa in kameran på att ta bilder med två och tio sekunders fördröjning. Två sekunder använder jag mest när jag tar bilder på stativ och har spegellåsning, då kommer spegeln fällas upp när man trycker på knappen och bilden tas efter två sekunder när vibrationerna från både spegeln och att man tryckte ned knappen har avtagit. Tio sekunder ger dig tid till att själv vara med på bilden. En del kameror ger betydligt större valmöjligheter för hur självutlösaren ska ta bilder. Till exempel vänta tio sekunder och ta två eller flera bilder efter varandra, eller en bild med ett bestämt intervall fram till dess att man avbryter serien. Detta är praktiskt om man till exempel ska fotografera sig själv när man förflyttar sig eller ta timelapse. Om detta inte är en del av funktionerna i kameran kan du köpa fjärrkontroller som kan styra exponeringen åt dig som kostar från några hundra kronor till några tusen kronor. Om du ofta tar bilder av dig själv kommer du vilket fall som helst behöva en fjärrkontroll för att kunna ta bilder vid rätt tillfälle, det blir i så fall ingen extra kostnad.