Kort om friluftsliv: Laviner


Ska du åka skidor utanför leder bör du ha grundläggande kunskap om laviner. Risken är störst om du gör toppturer, men det den är inte obefintlig på en vanlig skidtur. Om inte annat känns det tryggare att ha kunskapen.

Det går bara laviner i backar med lutning mellan 25 och 45 grader. Du kan kontrollera lutningen genom att hålla upp en stav lodrätt. Placera därefter den andra staven med en ända på den lodräta staven och den andra på marken. Om den är mellan mitten och toppen av lodräta staven kan det gå laviner i sluttningen.

Bortsett från lutning påverkas lavinrisken av:

Följ rygg, var trygg

Följ rygg, var trygg

  • En slät sluttning utan stenar eller vegetation. Saker som sticker upp i snön håller den samman.

  • Värme tidigare under vinter. Har det varit varmt tidigare kan det ha bildats ett islager som snön över kan glida på.

  • Stora snömängder nyligen. Kom i håg att det inte bara är nederbörd som kan göra att snön samlar sig. Vinden kan öka risken på en sida, men minska den på den andra. Bergkammar är ofta vindutsatta och därför trygga.

  • Högre temperaturer de senaste dagarna. Snön sjunker då ihop och densiteten ökar.

Ska du bara gå på tur där du flyttar läger varje dag, utan att gå upp på toppar är behovet för lavinutrustning liten. Ska du ta toppturer bör du ta med dig:

  • Spade, det behöver du vilket fall som helst.

  • Lavinsond, en hoppfällbar stång som man kan ta ned i snön för att känna efter var personer är begravda.

  • Tranceiver, en sändare som skickar ut signaler som kan fångas upp av andra tranceivere.

Alla i gruppen måste veta vad de ska göra om det går en lavin.

Om du har täckning, ring efter hjälp, men om lägg inte mycket tid på detta om ni inte är många. Det är bråttom.

Gräv först upp de som har någon kroppsdel som sticker upp.

Prioritera därefter de som har tranceiver.

Sist söker ni med lavinsond efter resten.

Det här är en kort version med det viktigaste från:

Lavinutrustning

Undvika laviner

Hitta personer som blivit begravda av en lavin

Har du kommentarer? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se eller skriv i kommentarfältet under.