Lavinutrustning – Transceiver, lavinsond och reccobricka


Färdas man i lavinfarlig terräng måste man ha med sig en del utrustning för att kunna rädda personer som blir begravda, men det är minst lika viktigt att man vet hur man använder utrustningen.

Sammanfattning

  • Tranceiver: Effektivaste sättet att hitta en person som har blivit begravd i en lavin, men dyr.
  • Lavinsond: Enda sättet att hitta en person som begravs av lavin utan tekniska hjälpmedel.
  • Spade: Ett måste för att få fram personerna som har blivit begravda.
  • Reccobricka: Liten och billig ”sändare”, men  stor och dyr sökenhet.

Viktigt med rätt utrustning i lavinfarliga områden

Jag färdas lite i områden med hög lavinrisk och har sällan med annan lavinutrustning än spade. Om man vet att man ska vara i områden som kan vara lavinfarliga, till exempel om man ska på topptur, borde man i tillägg till spade ha med lavinsond, helst också transceiver.

Blir man tagen av en lavin är man helt beroende av de andra i gruppen om det inte sker nära en skidbacke där det finns tränad räddningspersonal. Det är sällan man överlever till dess att räddningspersonal hinner komma fram. Även om de är tränade på att reagera snabbt är det begränsat hur snabba de kan vara när de ska samla i hop personerna som ska ut, sätta i gång en helikopter och flyga till platsen där lavinen har gått. Är det dåligt väder i tillägg kan det vara svårt för dem att hitta platsen, eller för farligt för att flyga. Gå därför aldrig i lavinutsatta områden ensam och se till att de du går med har utrustningen som behövs och vet vad de ska göra om det går en lavin. Läs mer om hur man ska undgå laviner och vad man ska göra om det går en lavin i Undvika laviner och Hitta personer som blivit begravda av en lavin.

Transceiver

Vad är en transceiver

Transceiver

Transceiver

En transceiver används för att lokalisera andra personer som också har en transceiver. Man är beroende av att vara på tur med minst en annan person som också har transceiver för att bli hittad om man blir tagen av en lavin. Det är därför ingen idé att köpa en dyr och bra transceiver om man sällan eller aldrig är på tur med andra som har transceiver.

Innan man börjar gå i lavinfarliga området, eller gärna på starten av turen placerar alla i gruppen transceivern rätt utanför understället över magen eller bröstkorgen med hjälp av remmarna som man får med. Därefter slår alla sin transceiver på ”Send”.

Om det går en lavin och någon blir tagen av lavinen samlar man gruppen och alla slår över sin transceiver till ”Search”. Om de som har blivit begravda i lavinen är inom transceiverns sökradie, ofta 50 meter, ibland kortare beroende av modell, kan man få in signalerna. Transceivere använder en radiosignal för att lokalisera andra transceivere och de fungerar oberoende av märke och modell.

På en del transceivere är det möjligt att få in signaler från transceivere även utanför den räckvidd som producenten uppger. Dessa transceivere byter ofta till analog signal utanför räckvidden. Det betyder att man enbart får en ljudsignal som indikator på hur nära man är innan man kommer inom räckvidd för den digitala signalen och får en avståndsuppskattning och en riktning. Att endast gå på analog signal kräver träning. Läs mer om hur man använder transceiver i Hitta personer som blivit begravda av en lavin.

Funktioner

De allra enklaste modellerna har bara en antenn och därmed får man inte någon riktningsangivning eller uppskatting på avståndet. Dessa modeller är ofta mycket billigare än de mer avancerade med två eller tre antenner, men så är de också mycket svårare att använda. Är man nybörjare borde man köpa en transceiver med minst två antenner. Köper man en transceiver med tre antenner blir riktningsangivelsen mer noggrann.

På mer avancerade transceivere är det möjligt att sortar ut signaler från flera personer så att det blir lättare att hitta en person bland flera signaler. När man har lokaliserat en person kan man ”flagga ut” den personen så att transceivern ignorerar signalen från den man redan har funnit. På någon av de mer avancerade modellerna är det också möjligt att ställa in transceivern så att den känner om man rör seg eller inte. Med denna funktionen ska man kunna bestämma om en person som är begravd är levande eller inte genom att transceiverna känner om bröstkorten rör sig. Om man ska leta efter flera är tanken att man ska använda informationen till att prioritera de som fortfarande lever.

Jag är mycket skeptisk till om detta fungerar oavsett vilken ställning man blir liggande i om man blir tagen av en lavin och deaktiverar hellre den funktionen än riskerar att de jag är på tur med nedprioriterar mig. Innan man köper en transceiver borde man testa den i butiken med tjocka vantar. Om man någon gång får användning för den kommer du ha bråttom, det är därför mycket viktigt att välja en som är lätt att använda, även om det kallt och man har flera lager med vantar på sig.

Pris

De billigaste transceiverna på marknaden kostar runt 2000 kronor, men man borde gå ut med en tusenlapp mer om man ska en en bra transceiver. En digital transceiver med flera antenner kostar i underkant 4000-4500 kr. Kom i håg att du är beroende av att de du går med har bra transceivere och vet hur de ska använda dem för att kunna rädda dig om du blir tagen av en lavin.

Lavinsond

Lavinsond

Lavinsond

En lavinsond ser ut som en tältstång. Den består av flera kortare rör med ett snöre genom. Vid förvaring lossar man snöret i ena änden och kan vika ihop rören. När man ska använda den spänner man snöret och fäster det i den ena änden så att rördelarna åker in i varandra och man får en stång på 2-3 meter. En lavinsond används för att lokalisera personer under snön. Har man transceivere använder man bara lavinsonden när man har begränsat sökområdet till där signalen kommer från, gärna bara några få meter i diameter. Nästan ingen person har blivit hittad vid liv under två meter i en lavin, därför behöver man bara en lavinsond som är 2,5-3 meter, så att man slipper böja sig ned för att sticka den ned i snön till två meter. En lavinsond kostar från 600 kronor.

Spade

När man har lokaliserat personen som är begravd i lavinen är man beroende av en solid spade för att gräva ut personen. Ligger personen halvvägs synlig, till exempel det sticker upp en arm eller ett ben, ska det inte så mycket grävande till för att få ut personen, men man är ändå oftast beroende av en bra spade eftersom snön ofta är mycket hårt packad. Spaden borde vara tillräckligt solid så att man kan gräva i hårdpackad snö utan att den böjs eller knäcker. Desto längre handtaget är, desto mer behagligt är det att gräva, men samtidigt ökas vikten och den blir svårare att få med sig om det inte är teleskopiskt. De billigaste spadarna beräknade för friluftsliv kostar omkring 400 kr. Läs mer om spadar i artikeln Spade till skidturer.

Reccobricka

Reccobrickor finns insydda i många skalkläder. Om det står Recco, antingen på plagget eller lappen som följde med plagget, är det sydd in en Reccobricka någonstans. En Reccobricka får inte förväxlas med en transceiver. Det är inte möjligt att hitta personer som har Reccobrickor på sig med hjälp av en transceiver. Utrustning för att lokalisera Reccobrickor är tungt (och dyrt) och ägnar sig därför inte till att ta med på tur. Det är därför mest räddningsmanskap som har utrustning för detta. Det är därför inget man behöver prioritera när man köper skalkläder om man inte är mycket i skidanläggningar där det finns utrustning för att hitta Reccobrickor.

Andra artiklar om laviner

Undvika laviner

Hitta personer som har blivit begravda i en lavin

Spade till skidtur