Makrooptik 4: Närbildslins


En närbildslins är ett billigt sätt att göra objektivet närsynt, men man måste räkna med att bildkvaliteten blir sämre.
En närbildslins sätter man framför objektivet i de vanliga filtergängorna. Närbildslins ger ingen förstoring, men fungerar som glasögon för långsynta: de gör kameran mer kortsynt och man kan därmed fokusera närmre. Till skillnad från mellanringar blir effekten av närbildslinser större ju längre brännvid man har. Hur stor effekt en närbildslins ger beror också på styrkan på linsen, som anges i dioptrier. Du kan kombinera flera närbildslinjer på objektivet för att få större effekt. Sätter du på en lins som är +1 och ett som är +2 blir det samma effekt som med en närbildslins med +3.

Närbildslins

Den stora nackdelen med närbildslins är att den försämrar bildkvaliteten. Kraftigare effekt ger suddigare bilder. Det är också stora skillnader mellan linser i olika prisklasser. Håll dig undan de billigare närbildlinserna, det finns risk att du snabbt anser att de har för dålig kvalitet. Genom att välja en mindre bländaröppning och redigera bilderna efteråt blir kvaliteten bättre, men det bästa är naturligtvis att ha så skarpa bilder som möjligt redan när du tar bilden.

En intressant effekt av att använda närbildslinsär att motivet blir större ju längre bort du fokuserar. Orsaken till detta är att om du fokuserar längre bort kommer allt i sökaren förstoras, framför allt om du har långa brännvidder. Därmed kan du få ett objektiv som i praktiken har längre brännvid än vad det egentligen har när du fokuserar så långt bort du kan, men samtidigt har du en närgräns på några få decimeter.

Läs om andra sätt att förstora motivet i Makrooptik 1: Översikt.