Makro


Myra

Myra på ramslök, Ängsö nationalpark.

Toppklocka

Toppklocka

Vissen blomma

Vinterns blomma.

Spindelnät

Daggvått spindelnät i morgonsolen.

Stubbe

Gammal förvriden stubbe.

Mossa

Mossa

Tallbarr

Tallbarr

Maskros

Maskros