Slutartid 4: Individer som rör på sig


Djur och människor som rör på sig kräver korta slutartider, hur kort beror på art och aktivitet.

Personer på tur

Ska du frysa rörelsen på personer som rör på sig i vanligt marschtempo bör ofta 1/250 s eller snabbare användas. Om du tar bilden så nära att personen fyller en stor del av bilden bör du ha ännu kortare slutartid för att få armar och ben som rör sig snabbare än kroppen skarpa. Ska du frysa rörelsen av en person som hoppar över en bäck eller av andra orsaker rör sig snabbt ska du helst ned i 1/500 s. För porträttbilder eller när man sitter och vilar behöver du inte lika korta slutartider, 1/125 s är ofta tillräckligt.

Djur

På vandring

1/250 s gör att både person och hundar ser ut att vara skarpa.

För djur som rör sig långsamt eller sitter stilla krävs samma slutartider som för människor som jag skrivit om över. Ska du däremot fånga ett rådjur som hoppar eller fåglar som flyger behöver du ännu kortare slutartider om rörelsen ska frysas. Detta skiljer sig en del mellan olika arter och det är därför svårt att säga något generelt. En örn som glidflyger kan ha betydligt längre slutartid än till exempel en alkefågel som slår flera vingslag i sekunden. Grundregeln jag har när jag fotogtaferar fåglar som rör vingarna ”normalsnabbt” är att slutartiden inte ska vara längre än 1/1000 s om vingarna ska vara skarpa.

Läs fler fototips i denna artikelserie:
Slutartid 1: Om att välja slutartid

Slutartid 2: Handhållen kamera

Slutartid 3: Landskapsbilder med stativ

Slutartid 5: Makrobilder