Slutartid 5: Makrobilder


Makrofotografering ställer andra krav på slutartider och belysning än andra typer av fotografering. Det är också stora skillnader på vilken slutartid man ska välja mellan olika typer av makrofotografering.

Om man tar utgångspunkt i slutartider kan makrobilder jag tar delas in i fyra kategorier: (1) Bilder som inte har rörligt motiv och där slutartiden därmed inte har någon betydelse. (2) Bilder som tas med blixt för att få kortare slutartid. (3) Bilder där något rör sig och man inte använder blixt eller stativ. (4)Bilder som tas med stativ, men något rör sig.

(1) Förstnämnda kategori är min favorit. Motivet står stilla så man har tid att jobba utan stress, man kan ha lägsta ISO och den bländaröppning som man vill. Dessvärre är det alltför vanligt att motiven rör på sig, även växter. Till och med en dag du upplever att det är helt vindstilla kan du upptäcka att en växt och de insekter som sitter på den rör sig i vinden när du ser i sökaren med stor förstoring. Här har naturfotografen som håller till i skogen en stor fördel framför de som mest är på kusten eller på fjället, även om växter på fjället oftare är lägre. Om det är helt stilla är valet enkelt, det är bara att välja den slutartid som kameran föreslår när rätt bländare och lägsta ISO är inställt.

Makrobild av myra

Myror rör sig snabbt en varm sommardag, därför valde jag 1/250 s slutartid, f/13 och blixt.

(2) Blixt måste ibland användas på grund av att motivet rör sig eller stativ inte kan användas och slutartiden blir så lång att det blir skakningsoskärpa. Om ljuset av blixten är det dominerande ljuset så annat ljus försvinner helt kan du lika gärna välja den bländaröppning du vill ha, lägsta ISO och en snabb slutartid. När du fotograferar makro måste du glömma huvudregeln att dividera ett med brännvidden för att få den slutartid man kan hålla för hand. Den regeln tar bara hänsyn till att man rör kameran i två dimensjoner. När skärpedjupet är så kort som det ofta är i makrofotografering blir det också oskärpa när du rör kameran fram och tillbaka. Därför väljer jag ofta 1/250 s slutartid när jag ska fotografera makro med blixt, även om jag har brännvidd på under 100 mm. Det är ofta inga problem att ha en starkare blixt, men lång slutartid kan resultera i oskarpa bilder på grund av att makrobilder är känsliga för små kamerarörelser. Man borde tänka på att göra undantag från detta om man har en del ljus från omgivining som kommer synas på bilden. Orsaken är att en blixt som lyser upp ett motiv som är nära inte kastar så mycket ljus på bakgrunden som därmed riskerar att bli helt svart. Det kan bli snygga makrobilder av det, men det blir en mer naturlig bild om bakgrunden lyses upp av solen eller en extra blixt. Därför använder jag ofta längre slutartider, men försöker hålla mig på 1/(brännvidd * 2 × bildvinkelförändring) som längst.

(3) Utan makroblixt eller stativ håller jag mig till regeln över. Om det inte blir tillräckligt med ljus prioriterar jag att ändra ISO och bländare framför att gå från den regeln. (4) Ibland tar man bilder med stativ, men motivet rör på sig. Då måste man göra en avvägning mellan hur snabbt motivet rör sig och andra exponseringsinställningar som man har. I detta tillfälle är det svårt att ge några specifika tips, man måste lära sig av erfarenhet efter många timmars fotografering.

Läs fler fototips i denna artikelserie:
Slutartid 1: Om att välja slutartid

Slutartid 2: Handhållen kamera

Slutartid 3: Landskapsbilder med stativ

Slutartid 4: Invidiver som rör sig