Makrooptik 5: Telekonverter till makrofotografering


En telekonverter är inte bara bra när man ska fotografera djur långt bort, det kan också vara användbart när man fotograferar makro. Att man har nytta av telekonvertern också vid annan fotografering är en stor fördel, men man kommer inte undan att det är dyrt i förhållande till många andra metoder att förstora motivet och ger sämre bildkvalitet.

En telekonverter gör att brännvidden ökar utan att närgränsen ändras. Dessa finns oftast med 1,4 eller 2 gångers förstoring. Flera telekonvertrar kan sättas på varandra för att öka effekten. Sätter du på en telekonverter som har 2x förstoring kommer du förstora motivet dubbelt så mycket i både höjdled och sidled. Detta tillbehör är inte bara något du får användning för vid makrofotografering, men också vid fotografering med teleobjektiv, de flesta andra tillbehör är bara för makrofotografering. Priset är också högre än många andre tillbehör: mellan 1 400 och 5 000 kronor måste man räkna med. Det är inte nödvändigtvis så att priset är lägre för de med mindre förstoring, men som jag skriver nedanför är det inte bara fördelar att ha stor förstoring.

foto-fotoutrustning-optik-telekonverter_till_makrofotograferingSom jag varit inne på i min översikt över makroutrustning så kan det vara bra att öka brännvidden ibland, men inte alltid. I övrigt får du samma problem som vid all fotografering med telekonverter. Bilderna blir inte lika skarpa, inte minst med billiga telekonvertere. En annan inte helt obetydlig nackdel är att det inte bara är brännvidden som man ska ta gånger 1,4 eller 2, största bländaröppning ska också multipliceras. Det betyder att om du har ett ljussvagt objektiv kommer du behöva öka ljuskänsligheten för att kunna välja korta slutartider, det försämrar bildkvaliteten i tillägg till skärpeförlusten. Lägg dessutom till att det kan bli vinjettering och autofokusen slutar fungera om största bländaröppning blir för liten, men sistnämnda är ett litet problem vid makrofotografering.

Läs om andra sätt att förstora motivet i Makrooptik 1: Översikt.