Bygga snöbivack

Att kunna bygga en bivack kan i värsta fall vara skillnad mellan liv och död. Läs om hur man gör och träna en dag med bra väder så du är förberedd när stormen viner och någon i gruppen är skadad.

Senast uppdaterad 29 mars 2021

Viktigaste tipsen om att gräva en snöbivack

  • Träna innan du behöver kunskapen.
  • En lavinsond gör att du slipper hitta en sten i vägen efter att ha grävt en bit.
  • Gör bivackens tak jämnt för att undvika takdropp.
  • Se till så du har god ventilation.
  • Gräv högt upp i snödrivan.

Varför måste man kunna gräva en snöbivack

En snöbivack är en bivack som man gräver ut i snön. Det kan vara en nödbivack när man inte klarar att sätta upp tältet i stark vind. Det kan också vara ett frivilligt alternativ till tält. Det finns många olika snöbivacker, bland annat snögrotta och snögrop. I denna artikeln ger jag tips som gäller för bägge typerna av snöbivack.

Planerar man en övernattningstur på vintern, antingen i stuga eller tält borde man kunna gräva en bivack. På stugturer kan man bli tvungen att övernatta mellan stugorna på grund av skador eller dåligt väder. Är man på tälttur kan tältet gå sönder eller vara omöjligt att sätta. Dessutom är det mer behagligt att ligga i en snöbivack i kraftig vind. Man slipper oljudet av tältet som fladdrar och det kan bli mer plats. Samtidigt slipper man sitta i vindsäcken eller tältet och vara bekymrad för om det ska hålla.

En vindsäck gör en oplanerad övernattning mer behaglig än att ligga ute, men en snögrotta eller snögrop är absolut bästa alternativet. Man slipper helt undan vinden, temperaturen blir högre och det är ofta mycket bättre plats än i vindsäcken. Om man vill öva på att gräva en snöbivack borde man inte använde en hög som plogbilen har byggt upp. Snön i plogvallar brukar vara tätpackad och svår att gräva i. Dessutom kan plogbilen komma och begrava dig.

Snögrop

Starten på en snögrop. Det är ännu några timmars arbete innan man kan ha inflyttningsfest.

Att gräva en snöbivack

Det finns en mängd olika varianter av snöbivacker; denna artikel tar upp de två mest användbara: snögrotta och snögrop.

Vilken typ man ska gräva beror på hur terrängen ser ut. I bägge fallen måste snön vara relativt hårdpackad eftersom man måste kunna göra stora snöblock. På fjället brukar inte detta vara något problem eftersom vinden packar snön, men om det har varit plusgrader och därefter minusgrader kan det bildas ett hårt islager i snön. Är man i skogen är ofta snön för lös för att gräva en bivack. En tät gran kan vara bättre att ligga under.

För att gräva en snögrotta behöver man en hög snödriva, gärna två till tre meter hög. För att undersöka djupet kan man använda en lavinsond. Läs mer om lavinsond i artikeln Lavinutrustning – Lavinsond, transceiver och reccobricka. Utan lavinsond kan man bara hoppas på att man inte stöter på en sten så man måste börja om.

Finputs: tak, golv och luftkanaler

När man har grävt ut bivackens huvudutformning är det viktigt att finputsa taket och golvet där man ska ligga. Taket borde vara så glatt som möjligt, annars droppar det lätt senare när bivacken värms upp av kroppsvärme och friluftskök. Gör taket valvformat, då blir det starkare och sjunker inte lika lätt ned under natten. Det är vanligt att det vilket fall som helst sjunker ned några cm.

Golvet i snöbivacken borde också vara så slätt som möjlighet för sovkomfortens skull. Passa på så att det är ordentligt packat och så det är så jämnt som möjligt. När du har legat en sund blir det mer hårdpackat, ofta med ett islager på toppen och mycket svårare att jämna ut.

Ventilation

Om du sover i bivacken i flera dagar kommer kondens bilda ett islager på hela insidan. Snön avger i sig själv inte så mycket syre, men det blir ännu mindre med ett islager. Det är därför viktigt att alltid tänka på att det kommer in frisk luft. Oftast är detta inte något problem eftersom det är svårt att få öppningen helt tät, men om det driver mycket under natten kan lufttillförseln sättas igen. Kolla gärna öppningarna under natten om du är osäker. Det är extra viktigt när man lagar mat, lämna gärna en större öppning när du använder brännaren.

Det är det möjligt att använda en skidstav till att göra et lufthål ut från bivacken. Gör först några hål inifrån. Gör därefter ett hål där du låter staven sitta i så att du kan rensa öppningen med staven om det täpps till. Se till att det är minst en spade inne i snöbivacken för den händelse att du måste gräva dig ut.

Snögrop med snöblock

Övertäckt snögrop.

Drivsnö

Med bägge typerna av bivack är det viktigt att tänka på var snön samlar sig när det driver så att man inte blir insnöad. En snödriva är gjord av att snön packar sig på läsidan av en kant och kommer därför kunna växa på den sidan som man gräver om det driver mycket under natten. Man måste därför kunna gräva sig ut genom taket, bygg bivacken högt upp i drivan. Ska man gräva en snögrop kan det vara frestande att välja en nedsänkning där snön är lättare att gräva i. I gropar samlar sig snön och det kan bli ett problem med för mycket drivsnö. Välj hellre en plats med jämn eller sluttande terräng.

Tid och utrustning

Det tar lång tid att gräva en bivack, räkna med flera timmar, därför bör man starta tidigt innan vädret blir dåligt. Se dig runt i terrängen, eventuellt på kartan om det är dålig sikt och välj ut en bra plats. Det är lätt att bli våt när man gräver en bivack, därför är det extra viktigt att man har vattentäta kläder, eller i alla fall kläder som inte drar till sig snö. Detta gäller särskilt vantar och mössa av ull.

Snögrop

För att bygga en snögrop behöver man djup snö, minst två meter, med en flat eller lätt sluttande yta. Snögropen kan fyllas med drivande snö samtidigt som du bygger, du kan därför behöva hålla ett högt tempo.

Det första man gör är att märka ut hur stor öppningen ska vara. Använd en stav och markera en bredd som är tillräckligt liten för att skidorna kan placeras över med snöblock ovanpå utan att de böjs alltför mycket. Låt skidorna ligga minst 30-40 cm utanför på varje sida. Längden beror mest på hur många skidor ni har. Skidorna måste kunna stå max 40-50 cm från varandra så att blocken inte faller ned. Lite mindre än en skidlängd är lagom längd på gropen för två personer (två par skidor).

När man har märkt ut bivackens öppninge börjar man gräva i fyrkanten. Passa hela tiden på att inte slita ned kanten så att öppningen blir större. Man borde först gräva minst en halvmeter ned innan man börjar gräva ut i sidorna. Gräv inte helt ned till botten av gropen innan du gräver till sidan, då måste snön kastas högre upp när du hackar loss snö från sidorna. Bestäm dig för inredning innan du gräver för långt ned. Detta sparar också mycket arbete.

Snögrop

Snögropen är tillräckligt djup, dags att bygga smådetaljer och sedan täcka över den.

Är man två kan man gräva ut en sovplats på varje sida av öppningen och eventuellt göra liggplatserna större om man är flera. I snögropens mitte kan man gräva ut en grop till packningen där också den kallaste luften samlas. Det kan vara bra att använda lite tid på detta så att det blir lite varmare och lätt att komma åt packningen. Mellan sovplatserna längst från öppningarna kan man göra en hylla att laga mat på.

Täck över gropen

När man har grävt ut snögropen är sista handen på verket att täcka till öppningen. Lägg först skidor/stavar över. Blocken som ska täcka öppningen bör vara cirka 20x50x50 cm. Använd spaden till att hacka ut de fyra sidorna i en fyrkant, hacka till slut under blocket och vippa försiktigt upp det, utan att förstöra blocket eller spaden (en viktig orsak till att ha en solid spade, läs mer om det i Spade till skidturer). Med en snösåg kan man såga ut de fyra kanterna, och blocken blir både jämnare och håller bättre när man tar ut dem.

Om det blir stora mellanrum mellan blocken kan dessa täckas med mindre block eller lössnö. När man är färdig med detta kan man inreda efter egen smak med hylla till tandborsten, trappsteg och liknande.

 Snögrotta

För att gräva en snögrotta behöver man en snödriva som är tillräckligt hög och djup, omkring två meter hög och 2,5 meter djup är minimumsmått, eller en backe som är tillräckligt brant med mycket snö. Om man väljer att gräva snögrottan i en backe måste man tänka på om området är lavinfarligt. Om det hänger snö över drivan som kan lossna borde man först ta bort det, till exempel genom att hoppa på kanten.

Snögrop med snöblock över.

Snögrop som snart är övertäckt med snöblock

Starta med att gräva högt upp i drivan så att det är möjligt att gräva sig ut genom taket om ingången snöar igen. Det är också viktigt för att kunna göra lufthål genom taket. Då blir det också lättare att få ut snön under grävandet eftersom den då samlar sig längre ned på utsidan utanför snögrottan och blir inte lika mycket i vägen. Gräv så du får ståhöjd vid grottans ingång. Då blir lättare att gräva, även om du måste flytta mer snö.

Med en till två personer är det bäst att bara göra en snögrotta med en ingång och en sovplats på varje sida av ingången. Är man flera kan det löna sig att gräva flera ingångar och eventuellt sovplatser på bägge sidor av ingången, då blir grävandet mer effektivt. Den extra ingången kan tätas igen helt när bivacken är färdig.

Ingången grävs rakt in och man kan börja gräva ut till sidorna efter en halv till en meter, beroende på snökvaliteten. Gör golvet i ingången lutande utåt så kall luft rinner ut. Sovplatserna kan också grävas så att man har huvud/fötterna på tvärs av ingången om drivan inte är tillräckligt djup.

Avsluta med att täppa till eventuella extra ingångar med hjälp av stora snöblock. Blockera större delen av den ingång som ska användas. Öppningen ska vara så liten att du kan sätta för ett snöblock som du lätt kan flytta.

Andra artiklar om dåligt väder och bivacker

Spade till skidtur

Vindsäck

En dag med hård vind på vinterfjället

Förankra tält

 

Har du kommentarer eller frågor? Är det någon information du saknar? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se.


Alla kampanjer på ett ställe

Här hittar du Outnorths kampanjer och tillfälliga erbjudanden. Håll koll här så att du aldrig missar våra bästa priser på skandinavisk outdoor.