Fiskodling

Bland fiskodlingar och skär

Det finns många små öar utanför Trondheimsfjorden, men också många fiskodlingar som kan ge problem för naturen.