Den odlade laxens mörka sida

Äter du odlad lax på grund av att det är miljövänligt? Du kan antingen fortsätta göra det i god tro eller läsa det här inlägget.

Svenskar säger ofta att de äter odlad lax på grund av att det är miljövänligare. Den är trots allt odlad, inte fiskad från överfiskade bestånd. Efter att ha jobbat med miljö och friluftsliv i Norge har jag en helt annan syn på hur miljövänlig den odlade laxen är. Den är inte bara dålig för miljön, den påverkar även friluftsliv negativt.

Överfiske

Lax behöver mat, helst från marina arter. Det gör att man inte minskar överfiske genom att odla lax. Man kan ge dem fiskarter människor inte äter, men det är inte utan problem. Minskar man fiskbestånden påverkas mer i näringskedjan, till exempel att sjöfåglar får mindre mat. Man kan ge laxen vegetabilisk olja, då blir inte laxen lika nyttig att äta. Att ta landområden för att odla oljepalmer och soja är inte heller bra ur miljösynpunkt, det är då bättre att vi äter maten direkt.

Lax rymmer

Fiskare

Fiskodlingar påverkar fritidsfisket negativt på flera olika sätt.

Husdjur rymmer, oavsett om det är minkar, kor, hundar eller laxar. De flesta laxar återvänder till vattendraget där de föddes när de ska leka. Det ger en unik anpassning till de förhållanden som råder i just den älven. Odlad lax har inte den anpassningen, om laxen som rymmer blandas med vild lax riskerar riskerar den ”vilda” laxen blir sämre anpassad till att överleva.

Inget problem tänker kanske du, Darwin sa trots allt att bäst anpassad överlever. Det finns runt 400 000 000 laxar i odlingar utanför Norges kust och 500 000 laxar kommer varje år från havet för att leka (halvering sedan 80-talet). Därför behöver inte så stor andel rymma för att vattna ut generna och skapa sämre anpassade laxar.

Laxlus

Laxlusen är en parasit som sätter sig på fiskar och äter fjällen. Laxlus finns i havet sedan innan, problemet uppstår när det blir för mycket. Många laxar på liten volym skapar en fest för laxlusen, de kan sedan sprida sig till vilda fiskar. Norges regering anser att det är acceptabelt att 30 % av de vilda laxarna dör på grund av laxlus.

Det finns flera saker man kan göra för att minska mängderna av laxlus i odlingar. Mediciner blir lusen snabbt immun mot. Fiskar som äter lusen överfiskas längs kusten och sätts ut i odlingarna.

Kemikalier

För att minska mängden laxlus använder man bland annat kemikalier som gör att lusen inte klarar av att bilda skal. Kemikalierna sprids i vattnet och gör att även räkor och andra djur som lever i närheten får samma problem.

Arealer

Havet är inte oändligt stort. Även en fiskodling ska placeras någonstans. Fiskodlingarna i Norge tar stor plats, platser där man tidigare kunde uppleva orörd natur, paddla, segla och fiska.

Antibiotika

Fiskodlingarna använder antibiotika med resistens som följd. Nötkött, lamm och andra typer av boskap behöver antibiotika, vill du inte äta vegetarisk mat är vild fisk att föredra.

 

Antalet fiskodlingar har ökat kraftigt i Norge de sista årtiondena, trots protester från miljöorganisationer, fiskeorganisationer och turistnäringen. Är det jag skrivit över bara propaganda från intressegrupper och forskare med sportfiske som sina främsta intressen. Nej, det mesta kan man även läsa i Riksrevisjonens rapport som kom för några år sedan om hur fiskodlingarna förvaltas. På grund av det jag skriver över var de tveksamma till om man kan kalla näringen för hållbar, något som varit målet för alla regeringar de sista åren.

Hur svarar företagen som har fiskodlingar på den här kritiken? Ibland att det inte är säkert att de påverkar naturen och sportfisket negativt. Andra gånger att de jobbar för att hitta lösningar.

Frågan man borde ställa sig med första svaret är om man ska lita mest på lobbyister eller forskare. Det andra har de sagt länge. De har blivit mer miljövänligare per ton lax som föds upp. Problemet är att näringen i Norge växer så snabbt så teknologin inte klarar av att hålla samma tempo.

 

Har du kommentarer eller frågor? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se.


Alla kampanjer på ett ställe

Här hittar du Outnorths kampanjer och tillfälliga erbjudanden. Håll koll här så att du aldrig missar våra bästa priser på skandinavisk outdoor.


 

Posted in Miljö.