Göra upp eld

Du har säkert haft problem med att göra upp eld när det regnat några dagar. Med tipsen du får i denna artikel kan du med lite träning göra upp eld, även efter ett kraftigt regnväder.

Senast uppdaterad 4 augusti 2020

Viktigaste tipsen om att göra upp eld

  • Ta med något torrt att starta elden med.
  • Börja med små grenar och gå gradvis över till grövre.
  • Om veden är våt kan du tälja bort det fuktiga lagret ytterst för att flammorna ska komma åt den torra kärnan.

Näver och annat att starta elden med

Under dagen kan man samla näver till att tända med om man är osäker på om man kommer hitta det vid lägerplatsen. Det kan vara bra att ha ett lager näver hemma som man kan ta med på tur om man inte hittar torr näver på vägen. Har man torr näver, tidningspapper eller liknande är det mycket lättare att få i gång elden. Om allt är vått, inklusive det du ska starta elden med, kan det vara näst intill omöjligt att göra upp en eld.

Hittar man inte torr näver kan man också tända med granriset som är längst inne mot stammen. Dessa brinner oftast mycket bra, men det bästa är att kombinera dem med näver. Samla in en rejäl näve med småkvistar och knyt i hop med en kvist så de sitter mycket tätt. Då brinner de kraftigt när du fått eld på knippen.

Ved

Liten eld

Börja med små pinnar och ta större och större efter hand.

Den bästa veden är ofta torra grenar från tall och gran. I barrskog är det ofta lätt att hitta döda kvistar nederst på träd om det inte är många andra som gör upp eld där. Undvik att ta torra grå stammar. Dessa är viktiga för biologisk mångfald. Använd torra grenar istället.

Grenar som ligger på marken duger sällan att använde för att göra upp eld. De är oftast för våta. Har man tur och hittar en tall med tjärved. Har man använt tjärved någon gång är det lätt att känna igen den på den starka lukten. Nackdelen är att den sotar kastrullerna mer än annan ved.

Björken är ofta rutten och våt om barken sitter kvar, det gör den oftast. I björkskogen bör du istället se efter barrträd som kan ge dig ved. I många björkskogar hittar man enar som ger dig bra ved.

Samla in mer ved i olika dimensioner än vad du tror att du behöver. Att man inte har tillräckligt med torra småkvistar att använda i början är den vanligaste orsaken till att man inte lyckas tända eld.

Göra upp eld när det är blött

Har det regnat mycket kan till och med döda grenar närmast stammen på barrträd vara så våt att den inte börjar brinna. Då finns ett trix som har fungerat varje gång för mig, men det tar en del tid. Tälj bort det yttersta lagret på tändveden så du kommer in till den torra kärnan. Se till så du gör detta på tillräckligt många grenar innan du tänder elden, du ska ha ordentligt med torr ved att lägga på.

När elden har kommit i gång kommer det vara möjligt att torka veden genom att lägga den nära elden, du behöver därför inte göra detta på all ved du ska använda. Vill du underlätta ännu mer för elden att få tag i bränslet kan du rugga upp grenarna så de får fiskfjäll. Det tar tid, men har du inte tillräckligt med ved i lagom dimensioner kan det vara enda möjligheten för att göra upp eld när det är blött.

Eldstaden

Kastrull över eld

Lägg två stockar så de bildar ett V som du kan sätta kastrullen på.

Elda nära vatten om du har möjlighet, då är det lätt att släcka om elden sprider sig. Man ska inte göra upp eld direkt på berg eftersom stenen kan spricka, spåren efter dig kommer vara i flera tusen år. Detta är dessutom förbjudet i en del kommuner. Är det barmark borde man ta bort det översta vegetationslagret för att kunna lägga tillbaka det igen och därmed täcka igen spåren efter sig. Det gäller speciellt i områden med mycket folk.

Lägg gärna stenar runt elden så att den inte sprider sig så lätt, men kom i håg att sprida stenarna efteråt. Det finns tillräckligt med gamla eldstäder i skogen och på fjället. Är det vått på marken är det bästa att lägga några stora vedkubbar nederst som man kan starta elden på. Är det snö måste du gräva dig ned till marken så att elden inte smälter ned genom snön. Lägg därefter näver på några grova pinnar och ha tändved överst. Se till att det är mycket luft mellan lagren. Lägg också på några lite större kvistar, men se till så att det kommer till mycket luft.

Tänd nävern på flera ställen medans du skyddar mot vinden, använd gärna en ryggsäck eller liknande om det blåser en del. När flammorna börjar få tag lägger du försiktigt på större och större kvistar. Lägg våt ved nära elden så den torkar innan den ska användas.

Olika eldtyper

Det finns en mängd olika sätt att göra upp en eld på. Har man lite ved kan du sätta två stora stenar med flat översida intill varandra och göra elden mellan dem. Då bevarar du värmen bättre och kan sätta kastrullen på stenarna.

Ett effektivt sätt att starta en eld på är att lägga två lite större vedbitar parallellt, därefter två på tvären av dessa och så vidare i 2-3 lager och så lägger man näver och småkvistar mitt i. Lägg de grövsta vedkubbarna nederst. Denna eldtypen kallas pagodeld och ser ut som ett knuttimrat hus. Den ger bra glöd som man kan laga mat på. En annan vanlig eldtyp är pyramideld, som görs genom att lägga vedkubbarna i pyramidform mot varandra. Använder man stora vedkubbar intill elden varar det längre och man får mer glöd och värme.

Är du vilse och vill underlätta för folk som letar efter dig kan du göra en signaleld. Placera två grenar bredvid varandra. De ska vara tillräckligt högt upp för att du ska kunna göra en eld under. Lägg en stor hög med färskt granris över grenarna. Gör upp en eld underst. Den kommer sprida sig till det färska granriset som skapar en kraftig rök.

Hugga ved

Eld med stockar.

Lägg några stockar som elden brinner mot. Det ger både bränsle till elden och kapar stocken i mindre delar så du slipper såga.

Har du yxa och såg med dig blir vedhuggningen lättare, men det finns ändå en del saker du kan göra för att dela upp veden i mindre bitar enkelt. Grenar som är för tjocka för att knäckas för hand kan man sätta mellan två träd som står tätt och använda hela grenens längd som en hävstång för att bryta av den. Du kan också lägga grenarna i elden så de brinner på mitten. Efter en stund har veden i mitten eldats upp och du har två grenar som du kan placera på nytt i elden.

Släckning

När man är färdig med elden är det viktigt att släcka den ordentligt. Även om det är lite fuktigt kan glöden överleva någon dag i vegetationen, så häll på rikligt med vatten tills det inte ryker längre. Täck över med vegetationen som du lade till sidan.

Kom i håg att det finns särskilda regler runt att göra upp eld. Se mer om eldningsförbud i mina artiklar om Friluftslagar i Sverige och Friluftslagar i Norge. Var försiktig även om det är tillåtet att göra upp eld så den inte sprider sig. Du kan se aktuell risk och prognos för att eld sprider sig på min sida om svenska friluftslagar.