Lärdom från första etappen

På första etappen blev jag tvungen att gå mer på vägar än jag tänkt. Vad gick fel i planeringen?

Jag skrev tidigare att terrängen här i södra Norge är svårare än vad jag beräknat. Vad gick fel? Vad kan göra att jag inte gör samma misstag senare när jag inte kan välja att gå mer på vägar?

Problemet var att jag litade för mycket på kartorna. Jag hade sett att det skulle vara ”kalfjäll” på topparna. Det stämde till viss del. Det var glest mellan träden, men på grund av lite jord.

Nära fjället är skogen ofta glesare än längre ned, speciellt i Norge där får betar nära trädgränsen och på fjället. Men det finns undantag. Här finns varken får eller renar. Istället var det täta buskar på många platser, ibland granplantager där grenarna från en gran nådde ända till granarna intill.

Enligt kartorna ska det vara större områden med kalfjäll på nästa etapp, det jag sett från dalen tyder på att det stämmer. Det glädjer jag mig till.

Karta

Posted in Långa turer.