Norsk miljöpolitik, inget att skryta av

I Norge vill man ha en image om att man bidrar till fred och en ren miljö internationellt. Vid förhandlingar om internationella avtal inom klimat och bevaring av hotade arter vill man bli sedd som en drivkraft. Dessvärre behöver man inte gräva så djupt för att hitta saker som ger en annan bild.

Listan under är inte fullständig, mer fakta om norsk miljöpolitik hittar du i 10 saker Visit Norway inte berättar i reklamen.

Flera norska ministrar tror inte på att människor har någon större påverkan på klimatet. Istället för att lyssna på IPCC som består av världens främsta klimatforskare har man bland annat använt Fred Goldberg från KTH som kunskapskälla. Han är docent i svetsteknik.

Det är en allmänt vedertagen sanning i många norska partier att det är bra för klimatet att man ökar produktionen av norsk olja. Orsaken är att oljan ska ersätta kolkraftverk.

foto-bildspel-musik_till_bildspel-gravmaskinNorge utvinner kol på Svalbard, trots att ett argument för att utvinna olja och gas är att man av miljöskäl ska konkurrera ut kol.

Sverige har sänkt sina utsläpp av växthusgaser sedan 1990 med 24 procent. Norge har ökat sina utsläpp.

Regeringen ville skapa mer liberala lagar för nöjeskörning med snöskoter. De hade så bråttom att de inte hann genomföra en lagändring, men införde ett ”försök” för att se vad som sker om man genomför lagändringen. Motiveringen för att genomföra försöket: Det är oansvarigt att införa den nya lagen utan att undersöka effekterna på naturen. Trots det skulle inte försöket utvärderas innan den permanenta lagändringen var färdig.

Sivilombudsmannen (justitiekanslern) underkände försöket med snöskoter  eftersom det inte skulle utvärderas och var för omfattande för att kallas försök. Därför ändrade man lagen utan att genomföra försöket. Trots att man tidigare sagt att det var oansvarigt att ändra lagen utan mer kunskap gjorde man just detta, även utan att hämta kunskap från Sverige och andra länder som är mer liberala. Kort tid innan dess ändrades Norges grundlag. Den säger nu att man måste ta reda på effekterna på miljön innan man tar ett beslut som kan påverka naturen negativt.

När EU skulle sätta mål om att använda mindre energi lobbade norska ministrar mot detta. Orsaken var att det gör EU mindre beroende av norsk gas.

Norge har skrivit under internationella avtal om att ta bort subsidier till miljöförstörande verksamhet. Trots det fortsätter man att betala 80 procent av utgifter företag har för att leta efter olja om de inte hittar något.

Miljøverndepartementet tog nyligen bort ”vern” i sitt namn och la till ”klima”. Kort tid senare skickade de brev till Fylkesmannen (Länsstyrelsen) och sa att de inte skull lägga så mycket vikt på ”vern” när de behandlar ingrepp av naturen.

Posted in Miljö.