Oskarp mask och smart skärpa

Den mest kända skärpemetoden fotografer brukar använda är antagligen oskarp mask. Behärskar man de inställningar man kan göra i en oskarp mask kan man få betydligt bättre resultat än om man använder sig av att man bara trycker på menyvalet för att göra bilden skarpare.

Grunden i oskarp mask, och de flesta andra skärpemetoder, är att om man ritar en linje längs en kontur. Det gör att övergången blir tydligare och därmed upplevs skarpare. Ska man behärska oskarp mask måste man veta vad olika val man har i bildredigeringsprogrammet betyder.

Tröskel

Tröskel anger skillnaden som krävs mellan olika fält för att linjen ska dras. Ökar du värdet på Tröskel kommer små detaljer inte bli skarpare. Det gör att du måste kompensera med att dra upp de andra reglagen. Det kan kanske verka motsägelsefullt att vilja att små detaljer ska försvinna när man ska göra bilden skarpare, men det finns tillfällen då det kan vara bra. Har du en bild med mycket brus vill du inte förstärka bruset, men göra konturer skarpare. Om du tar porträttbilder kan det också vara bra att dra upp Tröskel så att inte alla detaljer i ansiktet kommer fram. Jag har i stort sett noll på Tröskel eftersom jag använder high-passfilter om det är mycket brus.

Radie

Smart skärpa

Smart skärpa

Radie anger hur tjock linjen ska vara. Drar du upp Radie för högt kommer man kunna se konturlinjerna som ritas. Vilket värde du ska ha på radien avgörs av hur stor upplösning du har på bilden. Jag brukar använda 1,4 som standardvärde om jag har högupplösta bilder. För att publicera på en hemsida, till bildspel eller liknande brukar jag inte ha högre än ett.

Mängd

Mängd anger hur tydlig konturen ska vara. Mängd är det sista reglaget jag ser till får rätt värde när jag använder Oskarp mask. Här handlar det om att experimentera sig fram efter vilken bild man har och vilka värden man har i övrigt. Om jag har lågt värde på Radie eller högt värde på Tröskel måste Mängd ha ett högre värde. Är det mycket brus måste du ha ett lågt värde för att inte bruset ska bli alltför tydligt. Är bilden suddig måste man dra upp Mängd.

Smart skärpa

Smart skärpa tar Oskarp mask ett steg vidare. I Smart skärpa har man tagit bort reglaget för tröskel, det är alltid noll. Istället har man en drop down meny där man kan välja vilken typ av oskärpa som finns i bilden. Väljer du Gaussisk oskärpa blir resultatet identiskt med Oskarp mask. Om du däremot väljer Linsoskärpa får du et lite bättre resultat. Det är oftast inte så stor skillnad mellan Smart skärpa och Oskarp mask, men med tanke på att det inte är några nackdelar med Smart skärpa anser jag att man ska använda den framför oskarp mask.

I Smart skärpa finns dessutom ett val för Rörelseoskärpa. Med den kan du ställa in vilken riktning något rör sig och kompensera för att motivet blivit suddigt på grund av att det rört sig.

Utan justering av skärpa.

Utan justering av skärpa.

Större förstorning, fortfarandfe utan oskarp mask.

Större förstoring, fortfarande utan oskarp mask.

130 i mängd, 18 i radie.

130 i mängd, 18 i radie.

500 i mängd, 1 i radie.

500 i mängd, 1 i radie.

130 i mängd, 1 i radie. Denna är lagom.

130 i mängd, 1 i radie. Denna är lagom.