Tinganäs

Den fina staden du får nog av

Det är inte mycket att se i Torshavn. Vi ville snabbt vidare, men det är fler än de som tror på astrologi som måste anpassa dagen efter himlakroppar.

Klippa

Framme på Shetland

Efter några dagar till sjöss blev det dags att sätta fötterna på solid mark igen.

Sjöman

Redo för havet

Ny besättning är ombord och vi är redo att segla ut till havs.

Solnedgång

Varmt och stilla

Sista tiden har det varit varmt och soligt, men ofta för svaga vindar för att kunna segla.

Klippor

Förlorade rostiga ankare

När ankaret släpps ned mot botten kan man aldrig vara helt säker på om det kommer upp igen. Eller hur svårt det ska vara att få upp det.

Segel

Öde stränder

Ørland har Norges största flygbas, men är också en av de viktigaste platserna för andra flygande individer.

Båtvakten

Testpilot för övervakning av båtar

Det är vanligare att båten sjunker när den ligger förtöjd än när man seglar. Med hjälp av sensorer ombord kan man få en varning om att något är fel när man är borta från båten.