Stormfågeln, sjömannens vänn

På havet utanför Norge och Skottland är det en fågel som skiljer sig från de andra. Man kommer nära den och det verkar som att den inte har något speciellt ärende ute på havet.

Stormfågeln är en speciell fågel längs kuster och ute på havet. På Nordsjön är det stormfågeln som håller till längst ut till havs där de glidflyger mellan vågtoppar, ibland med en vingspets som skär vattenytan. Det kan se ut som måsar, men de är närmare släkt med albatrosser. De har inte tagit ut anpassningen till segelflygning så extremt som sina släktingar och måste ibland röra på vingarna för att nå högre höjder. Albatrosserna kan använda vinden för att vinna höjd, även om det tar dem bort från målet, för att sedan glidflyga dit de är på väg.

Jag kan tänka mig att det är en härlig känsla för sjömän att efter en resa på flera månader se de vita och grå fåglarna utanför den skandinaviska kusten, de är det första tecknet på att man närmar sig land. Stormfågeln är dessutom den fågel till havs man kommer närmast, ibland flyger den bara några få meter från båten. Lunnefåglar, havssulor och andra man ser på havet är betydligt mer skeptiska när man kommer.

Det verkar som att stormfågeln håller till ute till havs bara för nöjes skull. Se vem som klarar av att flyga lägst utan att träffas av en våg och känna vinden i fjädrarna och få salt havsluft i ansiktet. Har du någon gång sett en stormfågel dyka ned i vattnet för att fånga fisk? Det har inte jag efter en månads segeltur i stormfågelns farvatten. Eller har de samma matvanor som svalor, flyger tunt och fångar insekter i luften?

Stormfågel

Stormfågel

Stormfågel

Den här sovande stormfågeln låg bara någon meter från stigen på Fair Isle.

Vinge

Det är inte ofta jag tar närbilder av vingar på flygande fåglar.

Stormfågel

Posted in Segeltur.