Hur mycket gas är kvar i gasflaskan?

Ett problem med gasolkök är att man inte kan se hur mycket gas som är kvar i gasflaskan. Man riskerar därför att antingen bära med sig för mycket gas eller få slut på gasen.

Alla som haft gaskök en tid har någon gång undrat hur mycket gas som är kvar i flaskan. Till skillnad mot om man använder flytande bränslen kan man inte skruva upp och titta.

För att åtgärda problemet producerar Primus gasmätare. Du skruvar fast gasflaskan i mätaren och får ett svar.Gaskök

Gasmätaren är egentligen inget annat än en våg. En tom flaska har den samma vikten, genom att dra bort den kan man se hur mycket resterande gas väger. En våg med stor noggrannhet kan därför användas i stället. Gasolflaskor som innehåller 230 gram gasol väger omkring 160 gram tomma, de större gasolflaskorna som innehåller 450 gram gasol väger runt 216 gram.

Hur tar man reda på hur mycket gas som finns kvar om man är på långtur och är osäker på om man behöver köpa mer?

Gå till mataffären eller postkontoret, de har noggranna vågar så du kan se hur mycket gas du har kvar.

 

Har du kommentarer? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se eller skriv i kommentarfältet under.

 

Kategori: Läsarfråga.