Undvika laviner

Blir du tagen av en lavin är risken stor för en långsam död, specielt om du är ensam eller de andre i gruppen inte har rätt utrustning och kunnskap. Se därför till att du lär dig hur du undviker laviner och var försiktig när du går i brant terräng.

Bästa tipsen för att undvika laviner

  • Undvik sluttningar som är brantare än 25 grader.
  • Följ ryggar.
  • Gå i sluttningar med träd, buskar och stenar som sticker upp ur snön.
  • Var extra försiktig när det snöat, blåst eller blivit varmare.
  • Håll avstånd till varandra.

Var försiktig i lavinfarliga områden

Håller man på med friluftsliv på vintern borda man ha grundläggande kunskaper om laviner. Jag håller mig i stort sett undan så brant terräng att det inte är risk för laviner när jag är på tur, men man måste vilket fall som helst ha grundläggande kunskaper om hur man undgår laviner, när och var det är störst lavinfara och vad man gör om man själv eller andra blir utsatta av laviner.

Det enklaste sättet att undvika faran att bli tagen av en lavin är naturligtvis att hålla sig borta från lavinfarliga områden. För de som tycker om att gå på toppturer är det nästan omöjligt och även för mig som inte åker utför kan det ibland vara svårt om man till exempel måste gå över ett pass.

Råden i denna artikeln ska bara ses som en kort och ytlig införing i laviner. Det är skrivet många bra böcker om ämnet och det är självklart inte möjligt att täcka allt i en artikel. Om man är mycket i lavinutsatta områden rekomenderar jag därfor att du köper en bok om laviner och gärna tar en lavinkurs. I tillägg har jag också skrivit om vad du ska göra när det gått en lavin.

Topptur

Lavinfarliga områden

Det är först och främst lutningen som avgör var i terrängen det är lavinfarligt. En tumregel säger att om en sluttning är brantare än 30 grader är det risk för att det kan gå en lavin. Det kan gå laviner helt ned till 25 grader, men det är ovanligt.

Det är inte lätt att uppskatta en lutning på en backe, men det finns ett trix för att mäta om sluttningen är brantare eller slakare än 25 grader. Håll en stav vågrätt ut från marken. Placera den andra lodrätt där den första staven slutar i luften. Om stavaran möter varandra ungefär mitt på den lodräta staven är marken omkring 25 grader brant och du borde tänka mer på om det är tryggt att gå vidare.

En annan bra minnesregel är ”följ rygg, var trygg”. På bergsryggar blåser snön bort så att det inte är någon risk för att det går en lavin där. En del säger att man också måste hålla sig borta från området under lavinfarliga sluttningar. Det är liten sannolikhet för att en lavin ska utlösas av sig själv just när du går under, jag brukar därför inte ta långa omvägar om en fjällsida över mig är lavinfarlig. Jag brukar däremot tänka på det när jag slår läger, nackdelen med att slå läger några hundra meter längre bort är sällan speciellt stor.

Både träd och stenar håller fast snön, i skogen och i sluttningar med mycket sten är därför risken lägre, men inte helt borta. Man brukar säga att om du kan åka skidor mellan träden kan det gå en lavin. En lavin kan gå långt i skogen och knäcka träden som tändstickor. I länder som har problem med att laviner förstör hus och annan infrastruktur har ibland lavinskogar. Det är skogar där man tar bort alla gamla, murkna träd för att ge plats till friska träd som är bättre på att stå emot de stora krafterna i en lavin.

Variabler som påverkar lavinrisken

Följ rygg, var trygg

Följ rygg, var trygg

Temperatur nederbörd och vind är de viktigaste variablerna som påverkar lavinrisken i tillägg till terrängen. Det har stor betydelse hur temperaturen, nederbörden och vinden har varit de sista veckorna, därför är det viktigt att undersöka detta innan man åker till områden som är utsatta för laviner. Generellt brukar man säga att plötsliga temperaturökningar, mycket nederbörd och mycket vind ökar lavinfaran, och särskilt om man får en kombination av dessa variabler.

Laviner går lättast där snön är delad i tydliga lager och de övre lagren är tyngre än de under. Då ska det inte mycket till innan de övre lagren lossnar från de under och en lavin har satts i gång, specielt om det har lagt sig mycket snö i sluttningen de sista dagarna. Vinden påverkar lavinrisken genom att snön lägger sig tjockare på fjällens läsidor. Du kanske någon gång har sett att en sida av alla fjäll nästan är bar, men på andra sidan ligger snön tjock. Då är du betydligt tryggare om du håller dig på sidan med lite snö, även om det är på andra sidan det är mest lockande att åka utför.

Är man på väg mot ett område som kan vara lavinfarligt måste man gräva en snöprofil för att underöska snöfärhållanedena innan man börjar gå där det är så brant att det kan gå en lavin. En snöprofil gör man genom att först ta bort all lös snö och därefter gräva minst en meter rakt ned i snön för att undersöka konsistenen och lagren. Ska man gå närmaren varandra än 15 mter borde man gräva djupare än detta. Undersök om snön är delad i lager och hur konsistensen är i de olika lagren.

Att färdas i lavinfarliga områden

Man ska aldrig gå i lavinfarliga områden ensam. Blir du tagen av en lavin är chansen minimal för att du överlever om ingen saknar dig på några timmar. Ska man överleva måste antingen andra se lavinen och komma fram för att gräva ut dig, eller så måste du ha stor tur för att hamna på toppen av lavinen så du kan komma ut på egen hand. Ingen av dessa situationer är något att satsa på, därför måste man alltid se till att vara på tur med minst en annan som har utrustning och kunskapen som behövs för att rädda dig om du blir tagen av en lavin.

Vet man att man är i lavinfarligt område efter att ha bedömt terrängen och snöprofilen är det flera saker man ska tänka på för att komma säkert genom området. För det första är det mycket viktigt att gå med stort avstånd från varandra om man är flera. Då blir belastningen på snön mindre och det är mindre risk att flera blir tagna på en gång av en eventuell lavin.

En tranceiver kan vara en extra säkerhet om man är mycket på tur i lavinfarliga områden och ofta är på tur med andra som ockå har tranceiver. En tranceiver skickar ut en signal som kan uppfattas av andra tranceivere. Den ska ställas in på antingen ”Send” eller ”Search”. I ”Send”-läget skickar den ut signaler, det är denna inställningen alla trancievere ska vara på när man går på tur. Om någon blir tagen av en lavin ställer de andra in sina tranceiveere på ”Search” och kan därmed fånga up signalen till de som ligger begravda. Om man vet hur tranceivern fungerar kan den vara ett effektivt verktyg och en extra säkerhet på tur. Lär mer om tranceivere i Lavinutrustning – Transceiver, lavinsond och reccobricka och hur du använder dem i  Hitta personer som blivit begravda av laviner.

Nu har du fått en snabb introduktion om laviner, men ska du åka i branta sluttningar bör du lära dig mer. Gå en kurs eller läs en bok som ger mer djupare kunnskap, till exempel Lavinboken : skidåkarens guide till att bedöma och hantera riskerna med laviner.

Andra artiklar om laviner

Lavinutrustning – Lavinsond, tranceiver och reccobricka

Hitta personer som har blivit begravda i en lavin

Spade till skidtur