Skärpa med high-passfilter

Med lite träning kan dina suddiga bilder få ett ordentligt lyft med ett high-passfilter. Det är lätt att lägga på filtret om man har lärt sig de olika stegen och fungerar i de flesta bildredigeringsprogram som riktar sig til mer än bara familjefotografer.

Jag har tidigare skrivit om hur man gör en bild skarpare med Smart skärpa och Oskarp mask. En annan metod som är bättre i en del tillfällen är high-passfilter (högpassfilter). En del fotografer använder high-passfilter varje gång de ska göra en bild skarpare, jag använder den bara i några tillfällen. Alla fotografer har sitt recept på high-passfilter, så om du läser en annan beskrivning av hur man gör en bild skarpare med ett high-passfilter kommer du säkert få en del andre tips på inställningar. Du bör därför prova dig fram för att se vad som passar dig.

Smart skärpa och oskarp mask hittar konturer i bilderna och lägger en linje längs dem för att göra dem tydligare. High-passfilter hittar istället tonövergångar och gör dem tydligare. Det innebär att även suddiga föremål blir skarpare. Denna metod fungerar därför bättre på oskarpa bilder. Man kan också välja vad som ska bli skarpare och därmed göra att mindre tydliga saker, till exempel brus, inte förändras i någon större grad.

Orginalbilden

En liten del av orginalbilden

Här är en beskrivning av hur jag gör ett high pass filter. Till vänster ser du ett utsnitt av orginalet. Som du ser är det en oskarp bild och därmed passar den bättre för high-passfilter än smart skärpa.

Märk lagret som du ska göra skarpare. Kopiera lagret (ctrl + J).

Grå bild med high-passfilter

Efter att ha lagt på high-passfilter ser bilden ut så här.

Gå till Filter-> Others-> High Pass. I rutan som kommer upp får du ett reglage. Du bör hålla dig till den vänstra delen av reglaget. Det betyder låga värden, sällan över 5. Höga värden använder du när du har högupplösta bilder eller bilder som är väldigt oskarpa. Lagret som du lägger high pass filtret på kommer bli grått och man kommer kunna se en del konturer av motivet. Dessa konturer visar vad som kommer bli skarpare. Om du anger högre värden kommer du se fler detaljer i bilden och den blir skarpare. Om färger börjar komma fram har du antagligen för höga värden. I detta tillfälle har jag valt 3,5 som gör att man kan se de detaljer som jag vill göra skarpare.

Färdig bild

Den färdiga bilden. Resultatet är inte perferkt, men bättre än många andra skärpemetoder.

För att det inte ska vara en grå bild som blir slutresultatet måste du ändra hur lagren ska blandas. Ändra från normal till hard light i neddragsmenyn i lagerpalletten (shift + alt + H). Nu kommer du antagligen ha en bild som är alltför skarp.

För att göra bilden mindre skarp ändrar du genomskinligheten (använd siffror för att ange genomskinlighet när du har valt move tool (V)) till du har en lagom skarp bild. Jag använder nästan alltid tal som är mellan 50 och 80 %. I en del beskrivningar har man inte med detta steget, de anger i så fall lägre värden som man ska använda i high pass filtret. Jag anser att det är bättre att ha högre värden i filtret för att sedan göra lagret genomskinligt. High pass filtret och genomskinligheten anger nämligen olika saker: Filtret anger vad som ska bli skarpare, genomskinligheten anger hur mycket skarpare det ska bli. I detta tillfället ändrade jag till 80 % genomskinlighet.