Komposition med linjer

Att använda linjer som hjälper tittaren att se på bilden är en klassisk komposition som kan skapa djup i bilderna.

Publicerad 22 mars 2020

Hjärnan söker efter hjälp att se på en bild så ögonen inte bara irrar runt. En bild där ögonen irrar runt upplevs ofta som sämre än där det finns naturliga sätt att se på bilden.

Linjer är en sak du omedvetet söker efter. En linje ger ögonen något att följa. Om du går i skogen och mellan träden ser en sten du vill fotografera på avstånd kommer antagligen bilden bli bättre om en stig leder fram till stenen. Ögonen får mer än en punkt (stenen) som hjälper att se på bilden.

Linjer kan vara tydliga, till exempel en stig eller en bäck, men kan ofta vara svårare att lägga märke till. En sådan typ av linje är i samma riktning som personer tittar.
En linje behöver inte vara rak, men kan ringla sig fram genom bilden, till exempel en bäck.

Hur linjerna går påverkar hur bilden upplevs. Om du har ett område som drar till sig uppmärksamhet bör linjerna gå dit. Uppmärksamheten dras då dit ännu mer.
Linjer som går in i bilden skapar större djup, därmed bättre en bild än om de går horisontalt.

Vi är vana vid att läsa en text från vänster till höger och uppifrån och ned. Bilder upplevs ofta som mer harmoniska om linjer med en riktning följer detta. Tar du en bild av en bäck upplevs ofta bilden bättre om vattnet går från vänster till höger än motsatt. Samma princip gäller om en viktig linje är en blick eller något som rör sig.

Berg

Bäckarna skapar linjer som blicken kan följa.

Granskog

Bäcken försvinner längre in i bilden och skapar djup.