Friluftslagar

Man kommer inte undan lagens långa arm bara för att man är på tur. För att vi inte ska ställa till med skada finns eldningsförbud, koppeltvång och annat som sätter begränsningar för vad vi får göra i naturen.

Även om man kan vara långt borta från andra människor när man är på tur så är det en del lagar som man måste förhålla sig till när man håller på med friluftsliv. Här har jag samlat de svenska lagar som berör den typ av friluftsliv som jag håller på med, jag har en egen artikel om de lagar du måste förhålla dig till om du tar en tur i Norge i min artikel Norska friluftslagar.

Eldningsförbud

Under delar av året kan kommuner, länsstyrelser och brandkåren utfärda eldningsförbud i det egna länet/kommunen. Information om detta hittar man på kommunens/länsstyrelsens hemsida. SMHI gör prognoser för spridningsrisk och antändningsrisk som ibland även nämns i väderleksrapporterna. Detta innebär inte att det automatiskt är eldningsförbud om det nämns, men mer en upplysning om risken. Du kan se prognosen för de kommande dagarna här.

Om det inte råder eldningsförbud där du befinner dig, använd sunt förnuft. Om det råder eldningsförbud är det något du absolut bör följa. Det är nog pinsamt och dyrt att råka bränna ned några hundra tunnland skog när det inte är eldningsförbud. Om du gör det eftersom du gjort en brasa när det är eldningsförbud blir situationen ännu värre.

Även om det råder eldningsförbud kan man oftast göra upp eld i färdiga eldstäder eller i grillar som inte har kontakt med marken. Detta innebär att engångsgrillar är förbjudna om du inte har dem på ett brandsäkert underlag. Om brandrisken är mycket hög kan det bli totalt eldningsförbud. Detta innebär att man inte ens får använda grillar i skog och i parker. På den egna tomten får man fortfarande använda grill.

Koppeltvång

 

Under tiden 1. mars till 20. augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i områden där det finns vilt. Detta benämns ofta som koppeltvång, även om det inte är ett absolut koppeltvång, eftersom det finns ett fåtal hundar som är tillräckligt väldresserade för att kunna gå lösa. Under den delen av året som det inte är koppeltvång ska hundar hållas under sådan uppsyn att de inte följer vilt. Det råder undantag från detta när man håller på med jakt. I naturreservat och nationalparker är det oftast totalt koppeltvång, eller till och med förbjudet att ta med hund. Bland annat är det endast tillåtet att ta med sig hund i Sarek i perioden 1. januari till 30. april. Undantag gäller för samer med tillstånd. För information om naturreservat och nationalparker kan man se på länsstyrelsernas hemsidor respektive Naturvårdsverkets hemsida. I tillägg till att bestämma att det ska vara koppeltvång i naturreservat kan länsstyrelsen också ha koppeltvång på andra platser under delar av året.

I tillägg till koppeltvången som råder i naturen för att ta hänsyn till djur, finns det andra typer av koppeltvång som ska göra att hunden inte stör människor. Till exempel är det koppeltvång hela året i Stockholm. I en del kommuner är det koppeltvång i parker och på badstränder.

Allemansrätten

LägerplatsI Sverige ger allemansrätten oss möjligheter till friluftsliv som få andra länder har. Allemansrätten är en kompromiss mellan friluftsliv och markägare som ger både rättigheter och plikter för den som färdas i naturen. Allemansrätten tillåter att man färdas fritt i naturen, men inte på åkermark (och andra marker där man kan ställa till skada) eller på någons tomt. Det finns ingen avståndsgräns från ett hus som räknas som tomt, men man måste använda sunt förnuft. På åkrar får man färdas när marken är frusen eller snötäckt. Viktigt att komma ihåg är att kommersiell verksamhet inte innefattas av allemansrätten på samma sätt som när man är ute med några vänner. För företag upphör allemansrätten om man ställer till med skada, och man måste därmed söka om tillstånd från markägaren för att få använda området. Du får tälta i naturen, men inte på tomt eller åkermark. Är man många i en grupp ska man fråga markägaren om tillstånd först. På golfbanor får man inte färdas fritt under golfsäsongen. På vintern är det fritt fram att åka skidor utom på greener. Detta gör golfbanor till bra träningsområden inför årets resa till fjällen om man bor i snöfattiga delar av Sverige, eftersom det oftast ligger mer snö på golfbanor än i skogen.

Man får plocka bär och svamp ute i naturen utan tillstånd från markägare. Däremot får man inte ta grenar från levande träd eller träd som nyligen fallit. Träd får man inte skada, örter får man plocka så länge man inte skadar rötter eller de är fridlysta. Detta medför att om du ska göra upp eld måste du hålla dig til döda grenar eller ved från marken.

Undantag för allemansrätten gäller i nationalparker eller naturreservat. Vad du får göra varierar från område till område.