Krysspejling

Även om man inte har en GPS kan man få en ganska exakt position med en kompass och karta om man har god sikt til flera landmärken genom att Krysspejla.

Senast uppdaterad 13 oktober 2020

Krysspejling går ut på att man med hjälp av en kompass kan se var man befinner sig på kartan. Jag har aldrig fått användning för denna tekniken, men tycker den kan vara bra att känna till ändå. Man vet aldrig när man får användning för den.

För att kunna krysspejla är man beroende av att se minst två landmärken med känd position, ju flera punkter man använder, desto mer nogran blir krysspejlingen. Använder man bara två punkter borde de vara ca 90° från där du står, men använder man tre punkter borde det vara omkring 120° mellan dem för att man ska få en mest möjlig nogran position. Att krysspejla kräver lite träning, så man borde träna på det i bra väder när man har tydliga landmärken och vet var man befinner sig.

Så krysspejlar du

Krysspejling

För att förstå detta avsnitt måste du veta ved de olika delarna av kompassen heter, något som är beskrivet i Ta ut kompasskurs.

Peka kompassen mot ett av landmärkena i terrängen med riktningspilen (den stora pilen utanför kompasshuset) mot märket. Vrid kompasshuset tills norrpilen ligger över pilen i botten av kompasshuset och den röda delen av kompassnålen pekar i samma riktning som pilen i botten av kompasshuset. Du har nu tagit ut en kompasskurs till landmärket.

Ta fram kartan och lägg kompassen på kartan så att linjerna och pilen i botten av kompasshuset pekar mot norr i kartan, alltså att linjerna är parallella med linjerna som går från nord till syd i kartan. Hitta landmärket på kartan och lägg sidan av kompassen intill landmärket så att riktningspilen pekar mot landmärket. Dra en linje med en penna längs kanten av kompassen.

Upprepa detta för de andra landmärkena. Nu borde linjerna du har ritat på kartan kryssa varandra och där de kryssar är där du befinner dig. Om linjerna inte kryssar varandra måste du kanske förlänga dem tills de gör det. Krysspejling är inte 100 procent noggrant, därför kan du använda flera landmärken för att få större noggrannhet. Om du har tre landmärken kommer linjerna antagligen kryssa varandra så att de bildar en triangel. Bästa gissningen är att du befinner dig mitt i triangeln.

Andra artiklar om orientering

Orientering

Kartfodral, höjdmätare och GPS

Ta ut kompasskurs