Kartor för friluftsliv

Att läsa karta är en viktig del av att hålla på med friluftsliv, för att få ut mest möjligt av orienteringen bör du ha rätt karta, men vilka typer av kartor kan man få tag på och vad passar de till?

Sidan innehåller annonslänkar från Outnorth

Även på turer där man följer bra markerade stigar borde karta och kompass vara en självklar del av utrustningen när man håller på med friluftsliv och inte minst borde man veta hur man använder det. I skogen är det ofta lätt att tappa bort stigen och på fjället kan man i dålig sikt ha problem med att följa markeringarna.

Kartor för friluftsliv i Sverige

I Sverige finns Terrängkartan (tidigare Gröna kartan) som täcker hela södra Sverige och Norrlands kustland i skala 1:50 000.Terrängkartan i Sverige trycks på plastlaminerat papper som är FSC märkt som ska tåla betydligt mer än gamla papperskartor. Jag har ingen erfarenhet av detta material på grund av at jag de sista åren mest gått på tur i Norge och i områden i Sverige där jag har kartor sedan innan. I samma material får man också Fjällkartan som är i skala 1:100 000. Dessa har information på baksidan om områdets fauna, flora, historia och geologi. Dessutom har de tilläggsinformation ritat i med lila symboler som kan vara intressant för friluftsfolk, till exempel vandringsleder, stugor, broar och annat.

Vill man ha skala 1:50 000 när man vandrar i de svenska fjällen så finns det Fjällkartor för några områden i den skalan. Mellan Norrlands kustland och fjälltrakter är det Vägkartan i skala 1:100 000 som man brukar använda. Denna kartserie täcker hela landet utom fjällen där det finns Fjällkartor. Priset för alla dessa kartor är drygt 100-200 kronor.

Det finns också orienteringskartor i en del områden för den som vill ha mer detaljerade kartor. För en del områden, bland annat skärgårdar och fjällen får man tag på specialkartor som inte är från Lantmäteriet, men från privata förlag. Dessa kan vara tryckta på plast och mycket bra för till exempel paddling. Se bland annat Calazo.

Karta och kompass

Kartor för friluftsliv i Norge

Norge har en kartserie som täcker hela landet i skalan 1:50 000 Nordecas Norge-serien. Den trycks på plast (tyvek) och har tryck på bägge sidor, något som gör att man får kartor som täcker ett stort område och hållet länge. Det är överlapp mellan kartorna, något som är bra när man förflyttar sig längs kanten av kartan eller ska från ett kartblad till ett annat.

I Norge finns också en egen serie som heter Turkart som täcker populära fjäll- och turområden som Dovre, Jotunheimen och Rondane. Då får man hela området på samma karta eller delat upp i flera kartblad om området är stort (till exempel nord och syd i Børgefjell), men i detta tillfälle i stort sett med överlapp. Några av dem är, precis som 1:50 000 kartorna som vi skrivit om över, gjorda i plast, om en sådan karta finns för området du ska till rekomenderar vi det starkt. Ofta följer det också med information om området på norska turkartor, bland annat om historia, fauna och flora på turkartorna. Ska man på tur där orienteringsklubbar tränar kan man få tag i betydligt mer detaljerade kartor som är anpassade för orientering, men är mycket bra även för friluftsliv. Detta gäller framför allt runt tätorter.

Skala och ekvidistans

Vad avstånd i kartan motsvarar i verkligheten anges i skala. 1:50 000 betyder att en centimeter på kartan motsvarar 50 000 cm, 500 m, i terrängen. En enkel minnesregel är att ta bort tre nollor, då vet du vad en millimimeter på kartan motsvarar i meter i verkligheten.

En karta till friluftsliv bör ha skala 1:50 000 eller 1:100 000 och ha information som är anpassad för turer. Vilken skala man föredrar är individuelt och beror på vilken terräng man ska orientera i. I öppen terräng med stora fjällformationer är det inte några problem att använda 1:100 000, men i skogen med få hållpunkter kan det vara bra med 1:50 000. Kartorna med skalan 1:50 000 har vanligtvis en ekvidistans på 10 m i Sverige, men 20 m, i Norge. Det betyder att höjdskillnaden mellan hökdkurvorna är 10 ekker 20 m. Det ger en bra bild av terrängformationer och gör det enkelt att orientera.

Några kartor med mindre skala (till exempel 1:100 000 har en ekvidistans på 50 m. Det betyder att en kulle kan vara upp till 50 m hög utan att synas på kartan. På orienteringskartor är ofta ekvidistansen ännu mindre och små kullar kan vara markerade med egna symboler, men på vanliga kartor märks inte kullar. I många tillfällen kan det göra det svårt att orientera, särsilt om det är få tydliga terrängformer.

Skydda kartan mot fuktighet och hur man viker kartan

Karta i kartfodral

För att kartan ska hålla längre bör du använda ett kartfodral. Här används kartan i kombination för att hitta ett bra vadställe.

Om man inte använder kartor som är gjorda i tyvek kan fuktighet och veck snabbt förstöra kartan. Det enklaste sättet att undvika detta på är att lägga vanlig, genomskinlig tejp över vecken på kartan och försöka att bara vika där det är veck sedan innan. Det är också möjligt att täcka kartan med kontaktpapper, men kanten är svår att få vattentät, som gör att fuktigheten lätt kommer under plasten och stannar i kartan längre tid än om man inte använt kontaktpapper. Vilket fall som helst borde man i tillägg ha ett kartfodral. För att undvika onödigt slitasch brukar jag så gott det går bara vika i vecken som vi har tejpat över.

Andra artiklar med tips om orientering

Kompass, kartfodral, höjdmätare och gps

Orientering

Ta ut kompasskurs