Ta ut kompasskurs

Alla som håller på med friluftsliv borde veta hur man tar ut en kompasskurs. Se till så du vet hur innan du står på fjället och dimman tätnar.

Senast uppdatared 25 september 2020

I en del situationer är det inte tillräckligt att följa med på kartan för att komma fram till målet. Går du i enformig terräng, eller det är dålig sikt måste man använda kompassen för att hitta fram till målet. Läs mer om generell orientering på tur i Orientering.

Först en liten förklaring om kompassen. Den är vanligtvis rektangulär med en stor pil (kallad kompassnål) på flatan och en rund kammare som kallas kompasshus. I kompasshuset är det en nordpil i botten av kompasshuset, och en kompassnål med en röd sida av en pil som alltid pekar mot norr.

I detta exemplet ska jag ta ut en kurs för att komma från toppen till höger som är markerad med en pil till södra sidan av sjön till vänster som den andra pilen pekar på.

KompasskursLägg kompassen över kartan från den punkten du är vid till dit du ska så att riktningspilen pekar i färdriktningen och kanten av kompassen går genom punkterna. Det är inte nödvändigt att orientera kartan mot nord. Att orientera kartan innebär att man med hjälp av kompassen placerar kartan så att den ”stämmer överens med terrängen”. Nord på kartan är placerad mot det verkliga nord, sýd på kartan mot verkliga syd och så vidare. Orienterar man kartan är det lättare att förstå sammanhänget mellan det man ser runt sig och det som visas på kartan.

Vrid kompasshuset tills linjerna i botten av kompasshuset pekar i samma riktning som nordlinjerna (meridianerna) på kartan. Om du har orienterat kartan ska nordpilen i huset ligga i samma riktning som pilen i botten av huset.Kompasskurs

Håll kompassen vågrätt och vänd det runt (eller vänd dig runt för att stå mot riktningen du ska gå) tills nålen täcker nordpilen i huset. Passa på så att riktningspilen pekar från dig för att hitta kursen du ska gå. När du har hittat riktningen du ska gå väljer du en hållpunkt i terrängen som du kan sikta på medans du går, så att du slipper följa med på kompassen hela tiden. När du har kommit till hållpunkten tar du ut en ny hållpunkt. Fortsätt så tills du kommer till målet.

En kompass är ingen GPS, därför kommer inte kompassen peka mot punkten dit du ska oavsett var du står. Med en kompasskurs får man bara riktningen och om man inte håller sig på samma räta linje som man startade från kommer inte längre kompassen längre peka mot målet. Därför är det viktigt att se sig om efter hållpunkter under vägen för att hålla samma kurs. Om man inte håller samma kurs måste man ta ut en ny kompasskurs och fortsätta mot målet.Kompasskurs

Andra artiklar som hjälper dig att hitta fram

Orientering

Kartfodral, höjdmätare och GPS

Krysspejling