Norska friluftslagar

Även om svensk och norsk friluftskultur liknar varandra så finns det en del skillnader i vad och när du får göra olika saker. Du bör därför sätta dig in i de norska lagarna som reglerar friluftsliv innan du tar en tur i Norge.

Norge har precis som Sverige allemansrätten, men i Norge har man valt att inte bara ha den som en sedvanerätt, men den har skrivits ned i friluftsloven. I stora drag har du samma rättigheter och plikter som i Sverige, men det är en del skillnader som kan vara dyra att inte känna till. Detta är ingen utfyllande översikt över lagar och regler om friluftsliv, men ett urval av de mest relevanta för de som är på tältturer, som eldningsförbud, färdsel och när det är koppeltvång. Lagarna är hämtade från Lov om friluftslivet (friluftsliven) och Lov om hundehold (hundeloven) på Lovdata.no, och Norsk brannvernforening.

Eldningsförbud

Från och med 15 april till och med 15 september är det eldningsförbud i skogsmark i Norge, oavsett om marken är fuktig eller torr. Det betyder att man ändå får elda på fjället och på stränder. I en del kommuner finns det godkända eldstäder som också kan användas när det är eldningsförbud (på en del platser är det en skylt vid eldstaden där det står att man ska skicka ett sms till brandkåren om man ska göra upp eld där i perioden då det är eldningsförbud). Brandkåren eller kommunen kan ge dig svar på om och eventuelt var dessa finns. Kommunen kan också fastställa egna bestämmelser.

 Färdsel och tältning

KoppeltvangAllemansrätten ger dig rätt att färdas till fots i utmark hela året. Med cykel kan man färdas fritt i utmark på fjället och på stigar och vägar. Med utmark menas allt som inte är gårdsplats, hustomt, betesmark, odlad mark, skogsplanteringar och liknande. Det är inte tillåtet att tälta mer än två dygn på samma plats utan markägarens samtycke i utmark. I inmark får man bara tälta med ägarens samtycke.

Är man på kalfjället eller långt från bebyggelse kan man ändå uppehålla sig där mer än två dygn utan samtycke. Man får inte tälta närmare än 150 meter från hus eller stuga, eller så man stör. Tillstånd till att tälta förutsätter vilket fall som helst att man inte påför omgivningen nämnvärdig skada. Egna regler kan gälla i en del kommuner. Det är tillåtet att färdas på inmark så länge marken är fryst eller snölagt, från och med 15 oktober till och med 30 april, men inte på tomter, gårdsplatser eller liknande.

Som du sett över ger allemansrätten dig möjligheten att färdas och uppehålla dig i annan persons utmark, men det finns ett krav. Du ska inte vara till besvär för andra. Du får därför till exempel inte gå i preparerade skidspår om du förstöra dem.

Hund

Alla hundar ska vara kopplade eller inhägnade från och med 1 april till och med 20 augusti. Denna lagen gäller främst för att värna vilt och husdjur, till exempel fåglar och deras reden, renar, får och kor. Det är alltså speciellt viktigt att hålla koppeltvånget när man går på tur i skogen eller på fjället där en del fåglar läggar reden på marken och får betar fritt. I tillägg kan kommunerna ha lokala bestämmelser, till exempel under snörika vintrar för att skydda rådjur och annat vilt, eller i särskilt sårbara områden.

 

Läs om svenska lagar i Friluftslagar.