Berg

Välja bländare

Det är viktigt att välja rätt bländare när man fotograferar, men vilken bländare är rätt i olika situationer?