10 saker Visit Norway inte säger i reklamen

Med vackra bilder av fjordar och fjäll lockar Visit Norway turister till Norge. Är bilderna bara en kuliss som döljer förstörd natur och en blygsam insats med att följa internationella avtal? Kommer den norska naturen även i fortsättningen kunna locka turister, eller försvinner naturen i alltför snabbt tempo? Här får du tio fakta om Norges miljöinsats Visit Norway och norska myndigheter helst inte pratar om.

Norge har skrivit under en konvention för att laxen ska förvaltas hållbart. Regeringen anser att det är hållbart att parasiten laxlus, som sprids i stora mängder från fiskodlingar, dödar 30 procent av de vilda laxarna.

Norge har en fiskeriminister som kallar forskare som publicerar resultat om fiskenäringen negativa påverkan på naturen för ”mørke motkrefter”. Om sanningen inte passar i hop med ideologin är det bäst att inte ta reda på sanningen.

Vattenmagasin

Vattenmagasin och kraftlinjer är Norges insats för att skapa en bättre miljö.

När Norge skulle bygga sitt första vindkraftverk var hela kusten ledig. Havsörnen var på den tiden på rödlistan (lista med hotade arter) och det var en ansvarsart för Norge på grund av att en stor del av det europeiska beståndet var i Norge. Man ansåg att en av de havsörntätaste områderna i en av Norges havsörntätaste kommuner var den bästa platsen.

På grund av påverkan på miljön blir det ofta stora protester när företag vill dumpa avfall från gruvor i havet. Norge är det enda land i världen som ger tillstånd till nya gruvor som gör det.

En av de stora klimatsatsningarna i Norge är att öka produktionen av förnybar energi. Norsk elproduktion består nästan bara av vattenkraft. Undrar om Norges arbete för att bevara ozonlagret bestod i att ge kylskåp utan freoner till alla som hade freonfria kylskåp.

I Norge har man statistik över hur stora landområden som ligger minst en kilometer från större ingrep. Bortsett från sittande regering har alla regeringar sedan statistiken sammanställdes haft som mål att bevara de områdena. Trots det ökar tempot naturen försvinner.

Norge har skrivit under internationella avtal om bevaring av arter. Man anser att tre vargkullar per år är tillräckligt för att uppfylla det.

I Sørdalen naturreservat får man varken plocka blommor eller cykla på stigar. Däremot får man bygga en 420 kV kraftlinje genom naturreservatet. Varför? En domstol var inte enig med regeringen att en stor kraftlinje inte var ett litet ingrepp, därmed var det olagligt att ge tillstånd till att bygga kraftlinjen. Då ändrade regeringen föreskriften.

I Norge går tågen långsamt, när svenska tåg kör in i Norge måste de sänka hastigheten till 100 km/h. På 40 år har man lyckats få ned restiden mellan Norges två största städer med 11 minuter.  I Sverige har man mellan Stockholm och Göteborg fått ned restiden med ytterligare en timme, trots att restiden var var närmare tre timmar kortare redan på 70-talet.

Norge ger pengar till andra länder för att de ska bevara skog istället för att sänka egna utsläpp. De mest näringsvänliga partierna i Norge anser att det bara är i andra länder med sparar utsläpp genom att bevara skog. Det är bäst för klimatet att skogsbolagen hugger så mycket som möjligt i Norge.

Posted in Miljö.