Stort avtryck i storslaget landskap

Det sägs det är viktigt att man reser, man får nya perspektiv på saker. Det fick jag i Uig.

När jag nämner ”skotskt landskap”, vad ser du framför dig?

Ser du framför dig ädellövskogar med almar, lindar, kastanjer och askar med stammar så grova så två personer inte når runt dem?

Eller ser du framför dig öppet landskap täckt av gräs?

Det är det sistnämnda jag ser framför mig. Jag har inte haft det så mycket i tankarna, men har nog tänkt att klimatet med kraftig vind och svala somrar gör det kärvt för träd att växa. Han som lät oss komma in och använda internet när vi hade tekniska problem berättade att det är några områden där de håller fåren borta. Det kommer upp ädellövskog när det inte är får som betar där.

Ormbunke

Lummig vegetation.

Jag tänkte inte så mycket på det, förrän jag kom till Uig. I några raviner var det skog som förde tankarna långt bort från Skottland. Det var mer regnskog än högfjäll man tänkte på. Så ser det inte ut på så många platser i Skottland.

Bortanför ravinerna bredde stora områden utan träd ut sig. Här och var såg man några får. En och annan ko också. Mest var det tomt, bortsett från gräs. Hur många vegetarianer hade man kunnat mätta på lika stor yta? Hur många veganer?

Din första tanke är kanske att det framför allt är ett problem med tanke på bevaring av biologisk mångfald. Även det miljöproblem som fått mest uppmärksamhet sista decennierna, klimatförändringar, skulle ha bra av att naturen fick sköta sig själv. Hur många kilo koldioxid kan ett träd du inte når runt lagra? Med tiden dör trädet och faller till marken. En del av kolet i stammen lagras i jorden, en del släpps ut i atmosfären och tas upp av nya träd som står där det första föll. Hugger vi trädet och bygger ett hus lagrar vi kolet i huset, samtidigt som nya träd börjar växa där det gamla stod.

I Norge ska man etablera skog för att rädda klimatet. Ytor där det inte är naturligt med skog ska nu få skog. Detta ska bland annat ske med arter som inte är naturlig i Skandinavien och som kan sprida sig till andra områden och tränga undan naturliga arter.

Delar av Skandinavien är snötäckt på vintern. Snön reflekterar solstrålningen istället för att absorbera den och värma upp planeten som mörka träd gör. Det bästa hade nog varit om man etablerar skog där det är naturligt och mindre snö. För att det ska ske måste man hålla betesdjur borta till träden blivit så höga att hungriga munnar inte når upp till grenarna.

Borde man äta fisk istället för kött?

Vattenfall

Vattenfall i den täta skogen.

Då kommer två andra problem. Överfiske har de flesta hört om. De flesta har också hört om plastförorensning. Det är få som har hört om plastförorensning i samband med fiske. Plasten längs stränder härstammar till stor del från fiskare och fiskodlingar. Någon gång i bland hittar man en plastpåse och engångsflaska. Sugrör har jag aldrig hittat.

Vill du göra något trendigt för miljön kan du sluta använda sugrör och plastpåsar. Vill du göra något som ger effekt kan du konsumera mindre kött och fisk.

Efter att jag och Alex njutit av skogen gick vi över de gräsklädda vidderna till en strand som vi följde. Jag började undra om jag verkligen trivs bäst i öppna landskap.

Betesmark

Vanligt skotskt landskap.

Skräp

På vandring längs Skottlands vackra stränder.

 

Har du kommentarer eller frågor? Skicka i så fall ett mail till post@staffansandberg.se.


Alla kampanjer på ett ställe

Här hittar du Outnorths kampanjer och tillfälliga erbjudanden. Håll koll här så att du aldrig missar våra bästa priser på skandinavisk outdoor.


 

Posted in Miljö, Segeltur.