Segel

I huvudet på en långseglare

Komma till nya platser kan verka som det bästa med långsegling, men det är trots det en speciell känsla att ge sig ut till havs och bara se hav runt sig.

Båtvakten

Testpilot för övervakning av båtar

Det är vanligare att båten sjunker när den ligger förtöjd än när man seglar. Med hjälp av sensorer ombord kan man få en varning om att något är fel när man är borta från båten. 

Båt på land

Båten är på land

Båten hör hemma i vattnet. Jag hoppas att tiden fram till nästa sjösättning går fort, men jag har en hel del att göra fram till nästa sjösättning. 

Tumler

Vad ska båten heta?

Det är viktigt med rätt namn på en båt, men det är inte bara och bara att döpa om en båt.